Ledarutveckling med Feedforward Me™!

Feedforward Me™ är en digital tjänst för ledarutveckling som hjälper ledare att utveckla i sin vardag genom att involvera sina kollegor.

Vi är coacher för positiv förändring.

Take A Change är en ledarskapsutvecklare som är specialiserade på mentorskap och coaching. Vi hjälper ledare att skapa utveckling med mätbara resultat.

Vår mission är enkel, vi hjälper våra kunder att förstå sig själva, engagera sig i förändring, träna och att uppnå mätbara resultat. Det skapar utveckling inte bara för ledaren, utan även för dennes team och organisation.

Den mest grundläggande ledarskapsförmågan är självinsikt. Självinsikt hjälper oss att förstå våra känslor och hur de påverkar prestation. Vår lärandemodell och coaching bygger på teorier om beteendeutveckling och emotionell intelligens.

Vår modell

Att ta tag i en förändring – ”taking a change” – kräver SJÄLVINSIKT, VILJA att förändras, och engagemang i att TRÄNA in nya vanor. Genom att tillämpa vår väl beprövade lärandemodell blir förändring möjlig att uppnå och lätt att mäta.

"Jag behövde få hjälp att utvecklas som ledare och att hitta en balans i mitt arbete och privatliv."

Sofia Lord, Regionchef Region 3 Stockholm

"Jag ser tydligare nu vilka positiva effekter mitt ledarskap får för koncernen som helhet"

Linus Wennerström, VD, Framtidsmediagruppen

"Förutom att det kändes skönt att dela utmaningarna med någon utanför företaget, resulterade programmet i att jag utvecklade ett mera naturligt och självsäkert ledarskap. Teamet förblev intakt och vi levererade ett av våra bästa resultat det året."

Anna Elmblad, Head of Commercial Operations, Trimb Healthcare

"Jag fick en ny större roll där största utmaningen var att motivera teamet igenom en stor förändring och samtidigt fortsätta leverera försäljning enligt plan."

Anna Elmblad, Head of Commercial Operations, Trimb Healthcare

"Vi har kommit varandra nära i grupputvecklingen och jag är stolt över öppenheten vi vågar visa varandra"

Gunnar Öhlund, VD, Collectum

"Mentorrollen gav mig en fantastisk möjlighet att träna min förmåga att lyssna och ställa och frågor"

Lena Fletcher, Cluster Lead HCP Meetings and congresses, BMS

"Mentorskapet gjorde mig tryggare i min chefsroll och hjälpte mig att våga ta nya steg ihop med teamet"

Annica Marmolin, Design support manager, ABB

"Jag har fått en sundare och mer självgående organisation där  jag upplever att medarbetarna mår bra."

Sofia Lord, Regionchef Region 3 Stockholm

”Jag blev positivt påmind om mina styrkor och att verkligen kommunicera tydligt vad jag ville göra i min nästa roll”

Hans Andersson, Country Manager, H&M

”Det gav mig även väldigt mycket positiv energi och hade stor betydelse för att min nya position blev precis så som jag önskat & ville.”

Hans Andersson, Country Manager, H&M

SJÄLVINSIKT

Lärande startar med att vi förstår oss själva, våra mentala antaganden och blinda fläckar som kan stå i vägen för sanningen om oss själva.

LEDARSKAPSBEDÖMNINGAR

Innan vi kan göra en förändring måste vi veta vad vi har att jobba med. Våra ledarskapsbedömningar och verktyg gör det möjligt för deltagarna att förstå tidigare erfarenheter, nuvarande ledarskapsförmåga och framtida potential.

VILJA

Ledare kan bara utvecklas om de vill utvecklas.

INTRESSENTER OCH UTVECKLINGSPLAN

Ledare utvecklas om de tydligt förstår och definierar vad som är viktigt att förbättra, involverar intressenter kring dem för kontinuerlig feedback och börjar träna in nya vanor.

I vår modell är organisatorisk förankring och intressenters feedback och feed-forward grundläggande verktyg som bygger högre nivåer av förståelse, engagemang och ansvar för att utveckla nya vanor och prestationer.

TRÄNING

Ledarskapsutveckling är inte enbart en kognitiv process att förstå hur ledarskap skall utövas, utan också ett dagligt skapande av nya ledarbeteenden och vanor. Helt enkelt applicera sin förståelse av ledarskap i vardagen.

LÄRANDE

Det finns en skillnad mellan att bara veta något och att tillämpa den kunskapen.

Våra coachingprocesser och scorecard-verktyg uppmuntrar till kontinuerlig träning i vardagliga situationer och ansvar för att göra nya vanor hållbara.

RESULTAT

Vilka resultat uppnås genom framgångsrik coaching?

MÄTBARHET

När självinsikt, vilja och träning aktivt kombineras blir resultaten observerbara och mätbara av omgivningen.

Våra tjänster

Alla våra tjänster bygger på vår lärandemodell och innehåller samma tre element; självinsikt, vilja och träning.

Enkelt uttryckt hjälper våra tjänster ledare att förstå vad som är viktigt att förbättra och sedan tillämpa den förståelsen i sitt ledarskap.

360 GRADER EXECUTIVE COACHING-PROGRAM

Ett riktigt kraftfullt coachingprogram som främjar en hållbar coachingkultur i hela organisationen. Programmet betonar medverkan av intressenter, vilket innebär att aktivt söka feedback för förändring till en del av det dagliga samspelet. Arvodet för coachingen ligger till grund för att ledarskapsutvecklingen visar positivt resultat, vilket innebär en framgångsgaranti där Ingen utveckling innebär Ingen betalning till oss.

 • 9–12 månaders program
 • 360-bedömning och rapport
 • Utvecklingsplan
 • Mini-enkäter för mätning av utveckling
 • Framgångsgaranti med Ingen utveckling, Ingen betalning
 • Resultat mäts av intressenterna

180 GRADER CO-ACTIVE COACHING-PROGRAM

Detta program gör det möjligt för ledare och deras chefer att engagera sig i en ärlig dialog om ledarens styrkor och förbättringsområden samt planera för genomförande av förändringar. Ledarskapsutveckling utvärderas och mäts av de två parterna.

 • 6 månaders program
 • EQ-bedömning och rapport
 • Ledarskapsutvecklingsplan
 • Förankrad implementering av planen
 • Resultat mäts av ledaren och hans / hennes chef

KARRIÄRCOACHING PROGRAM

Ett coachingprogram med begränsad involvering av arbetsgivaren. Lämplig för mål i linje med bättre personliga eller professionella prestationer, eller för att utforska en ny karriärväg, internt eller externt. Resultaten av coachingprogrammet mäts uteslutande av deltagaren.

 • 3-6 månaders program
 • Bedömning av styrande egenskaper och rapport
 • Utvecklingsplan
 • Resultat mäts av deltagaren

SKRÄDDARSYTT LEDARSKAPSUTVECKLINGSPROGRAM

Organisationens förutbestämda gemensamma behov av ledarskapsutveckling fastställer riktlinjen för varje deltagares coachingprogram. Ett transparent program som innebär att HR och chefer har en översikt och insyn i vad deras ledare försöker utveckla och deras framsteg.

 • 5-10 coachingträffar
 • Bedömning och rapport
 • Utvecklingsplan
 • Förankrad implementering av planen
 • Översikt över framsteg
 • Uppföljningar och rapportering till HR
 • Resultat mäts av intressenterna

TEAMUTVECKLINGSPROGRAM

Studier visar att tre förutsättningar är väsentliga för gruppers effektivitet; tillit mellan medlemmarna, en känsla av gruppidentitet och en känsla av gruppeffektivitet. Vi lär team att känna igen sina känslomässiga processer och hjälper dem att bygga effektiva beteenden och hantera svårigheter som förhindrar teamprestation. Vi arbetar progressivt genom vår inlärningsmodell, teamet bedömer och möter sina egna framsteg.

 • Teambedömning
 • Teamutvecklingsplan
 • 5-10 coachingträffar
 • Resultat mäts av teammedlemmarna

PERSONLIGT MENTORPROGRAM

Programmet passar för ledare som söker stöd från en senior mentor med erfarenheter från liknande utmaningar. Vi gör en noggrann matchning av deltagarens önskan med en av våra noga utvalda mentorer. Vi stöder mentorparet att knyta an till och arbeta med vår strukturerade Mentorsmetod och lärandemodell för att nå mål. Programmets framgång mäts av båda parter tillsammans.

 • 9 månaders program, individuella träffar månadsvis
 • Mentorutbildning – EQ-bedömning och rapport för mentorn
 • Uppstartsmöte, introduktion till processen
 • Mentorhandbok, uppföljning och support
 • Resultat mäts av mentor och adept

ORGANISATORISKT MENTORPROGRAM

Vi driver mentorskap för flera genom vår lärandemodell som utvecklar organisationen, underlättar nätverkande, skapar lärande och erfarenhetsutbyte. Programmet ger adepter en individuellt anpassad möjlighet till utveckling och mentorer ett unikt tillfälle att utveckla sitt ledarskap. Programmets framgång mäts av organisationen och de två parterna.

 • 9-12 månaders program, individuella träffar månadsvis
 • 3 Learning Labs inom mentorskap
 • Ledarskapsutvecklingsplan
 • Förankrad implementering av planen
 • Mentorhandbok och support
 • Utvecklingsuppföljningar och rapportering till HR
 • Resultat mäts av organisation, mentor och adept

Möt en coach

Vi är erkända och erfarna coacher och ledarskapsutvecklare, experter på lärandeprocessen och psykologin bakom coaching. Vi ser våra klienters försök att testa nytt med en fail-forward-mentalitet där vi alltid tar vara på möjligheten att lära, förbättra och förändra. Vi mäter våra egna resultat genom våra kunder och klienters resultat.

Boka ett kostnadsfritt möte med en av våra coacher!

agneta

Agneta Åkerhielm

Partner

46725304700

Take A Change

Annette Grahn

Coordinator/Föräldraledig

Take A Change

Frank Ekelund

Partner

46703077671

Take A Change

Isa Nordeld

Client Relationship Manager

46706141300

Take A Change

Johanna Gartz

Executive Coach

46706882094

Take A Change

Coach som söker samarbete?

Nyheter!

5 vanliga utmaningar i ledningsgrupper

Henning Bang vid Oslo universitet har ägnat sitt yrkesliv till att forska om ledningsgruppers effektivitet. Hans forskning pekar också på fem vanliga utmaningar för ledningsgruppen, som vi tror många kan känna igen sig i. Vi märker också i våra möten att ledningsgruppers samverkan prövats under pandemin. Förmågan till samarbete, beslutsfattande och exekvering har ställts på […]

Publicerat den: 23 juni, 2021 av Frank

Kategori: Blogg, Ledningsgruppsutveckling

Att så ett frö…

Ett nyfunnet intresse hos mig, eller kanske är det en dröm, är köksträdgården. Jag fantiserar om att kunna laga till middagar med smaktoner från den lokala jordmånen. Jag växte upp med en mamma med gröna fingrar. Det grävdes, gödslades, såddes, gallrades, kupades och vattnades var dag. Allt blommade och växte i hennes omsorg. Så även […]

Publicerat den: 12 maj, 2021 av Annette

Kategori: Blogg, Coaching, Ledarutveckling

Ny stjärna till Take A Change – välkommen Isa Nordeld!

Vi har glädjen att välkomna Isa Nordeld som börjar på Take A Change som Client Relationship Manager. Isa kommer arbeta med alla våra tjänster och du som kund kommer med säkerhet att träffa på Isa framöver. Isa är utbildad civilingenjör och har läst industriell ekonomi med mastern innovationsledning på Chalmers Tekniska Högskola. Hon har de […]

Publicerat den: 6 maj, 2021 av Annette

Kategori: Nyheter