5 tips för att leda med EQ i oro och osäkerhet

tac bildbank mq 046 1024x486 - 5 tips för att leda med EQ i oro och osäkerhet

Hur kan du som ledare agera i en tid av oro och osäkerhet? Hur kan du hantera egna känslor och hur kan du hjälpa dina medarbetare genom denna svåra tid?

Att agera EQ-smart som ledare handlar om att förstå, hantera och påverka sina egna och andras känslor. Inte förneka att vi känner som vi gör, utan använda informationen som känslan ger på ett sätt som gör att vi själva och människor omkring oss mår bra. En klok start kan vara att förstå vad som händer i våra hjärnor när vi ställs inför ett hot.

Gamla och nya delen av hjärnan

Vår gamla del av hjärnan kallas ibland vår ”reptilhjärna”, och hjälper oss att instinktivt upptäcka hot och faror. Den hjälper oss också att söka skydd, mat och skapa sociala relationer. Den nyare delen av hjärnan kan analysera, planera, lära, tänka framåt och bakåt, ha förväntningar, reflektera och gör också att vi kan skapa saker. 

Den nya delen av hjärnan kan mer medvetet tänka på risker vi ser och allt som kan gå fel, men också planera för att undvika hotet. Med våra gamla och nya delar av hjärnan i kombination finns dock en utmaning. Vi kan börja uppleva våra egna tankar som ett hot. Katastroftankar i sig väcker en hot-reaktion i vår gamla hjärna.

En perfekt hot-trigger

På detta sätt kan ett smittsamt virus bli en perfekt trigger både för vår gamla och nya del av hjärnan. Viruset är osynligt, sprider sig snabbt, kan drabba vem som helst och konsekvenserna för vissa kan vara ödesdigra. Likaså är följdeffekterna osäkra, de ekonomiska konsekvenserna kommer bli stora, utan att vi idag vet exakt på vilket sätt det slår. Osynligheten och ovissheten gör att vi kan ägna mycket tid till att tänka på hotbilden, söka information och nyheter (som triggar ytterligare hot) och fundera på möjliga sätt att undvika hotet på – tankar som i sig kräver att vi också tänker på hotet.

5 tips för EQ-smart ledarskap i orostider

Så hur kan en EQ-smart ledare agera i situationen?

  1. Skapa självinsikt och känslomedvetenhet. Försök att förstå din egen rädsla och vilka tankar som väcker rädsla hos dig. Försök att skilj på dessa – vad är verkliga hot och vad är inbillade hot? Tänk också igenom vilka känslor dina egna beteenden och beslut väcker.
  2. Använd empati och medkänsla. Ta dig tid att lyssna på dina medarbetare. Visa medkänsla med dig själv och andra – det är okej att vara orolig. Visa också empati och lyssna på människors rädslor. Att få prata av sig och bli lyssnad till kan minska vår oro. Använd videomöten om ni inte kan ses.
  3. Kommunicera tydligt och transparent. Berätta om vad som händer i företaget och varför. Svara ärligt på frågor. Dela dina värderingar och ståndpunkter. De flesta föredrar att veta än att leva i ovisshet. 
  4. Upprätthåll sociala relationer och hjälps åt. Skapa sociala rutiner. Människor mår inte bra av isolering. Inför t ex dagliga fikamöten på video för att kunna samlas och ha social kontakt. Ensam är inte stark och vi behöver hjälpas åt för att klara utmaningarna. Erbjud din hjälp och ta emot hjälp.
  5. Impulskontroll. Skapa ett inre lugn, till exempel genom en promenad i naturen eller mindfulness/meditation. Ge dig tid att tänka efter. Det kommer hjälpa dig att minska oro och stress och öka chansen att du tar medvetna beslut och inte agerar bara på känslan.

Ett sista tips – sök också eget stöd. Ta hjälp externt av en coach som kan hjälpa dig att sortera dina tankar och känslor, så att du kan agera som den ledare du vill vara i en tid när det är som svårast. 

Ta hand om er därute!

//Frank Ekelund, Take A Change

Copyright - Take a Change