5 tips för att skapa en feedforward-kultur

tac bildbank mq 004 1024x576 - 5 tips för att skapa en feedforward-kultur

Vi alla vill känna oss uppskattade och sedda, det får anses som ett av de mest grundläggande mänskliga behoven. I företag och organisationer ger feedback tydliga vinster, ex vis för gruppdynamik, lägre personalomsättning och lärande. Hela 7 av 10 anställda önskar mer feedback på jobbet, enligt en undersökning av Manpower Work Life (juni 2019). Feedforward är ett kraftfullt verktyg som hjälper er att skapa rätt kultur.

Varför är det så svårt att skapa en feedback-kultur?

Många företag och organisationer som vill skapa en lärande miljö, vittnar om att det kan vara svårt och utmanande att få till ett naturligt flöde av feedback i vardagen. Vad hindrar? Från att ha träffat många företag, ledare och ledningsgrupper är min upplevelse att många tycker det är läskigt att ge feedback, eftersom det innebär en risk för att vi sårar mottagaren och/eller skapar en konflikt. Dessutom kan det väcka skam hos den som tar emot feedback, särskilt återkoppling av det slag som kan upplevas som negativ/korrigerande.

Givandet och mottagandet av feedback väcker alltså känslor inom både sändaren och mottagaren. Och genom att inte ge feedback så slipper vi undan risken. Vi agerar helt enkelt riskavert och låter känslan istället för förnuftet att styra vad vi gör. 

Å andra sidan, många gånger då jag träffar ledare som valt att ta till orda och ge feedbacken, så upplever de en lättnad efteråt. Det var inte så farligt som känslan varnade dem för att det skulle bli. Tricket blir alltså att övervinna känslan och våga.

Feedforward-kultur istället?

I en feedforward-kultur tar alla eget ansvar att efterfråga hjälp att utvecklas. Feedforward genomförs i tre steg:

  1. Berätta vad du själv vill bli bättre på
  2. Be om råd och tips
  3. Lyssna och tacka

Med feedforward tar man bort en del av obehaget med att ge feedback, då personen själv ger uttryck för vad hen vill bli bättre på. Den som ger råd behöver inte känna samma oro och olust över givandet, eftersom hen är inbjuden att dela sin mening. Det kräver förvisso mod att fråga efter feedforward, men vår erfarenhet är att många tycker det är förhållandevis lätt. 

Du kan läsa mer om feedforward i vår tidigare artikel i ämnet

5 tips för att skapa en feedforward-kultur

  1. Skapa goda relationer präglade av tillit. Lär känna varandra. Finns tillit och en bra relation så vågar vi oftast prata om det som känns känsligt.
  2. Dela svårigheter och utmaningar. Få ledarna att kliva fram och berätta om sina utmaningar, såväl professionella som kanske mer personliga. Fler kommer att följa och våga göra detsamma.
  3. Lyssna utan att värdera. Träna på att lyssna till varandra utan att värdera för snabbt. Värdera istället att den som lyssnar till tagit sig mod att ge råd och feedback, tacka för det. 
  4. Använd feedforward som verktyg. Träna ledningsgruppen och ledarna i feedforward, det är ett enkelt och kraftfullt verktyg. Be dem söka råd av sina medarbetare, då kommer fler att våga öppna upp för att söka stöd hos andra för sin egen utveckling.
  5. Arbeta systematiskt över tid. Enstaka insatser och övningar gör sällan stor skillnad. Använd istället ett system som skapar lärandeloopar över tid, så att feedforward-beteendena blir vardagliga.

Med enkla verktyg behöver det inte bli så svårt och krävande att skapa en lärande kultur, utan enkelt, kul och odramatiskt. Vinsterna är stora för både företaget, ledarna och medarbetarna. 

Nyfiken på Feedforward Me™? Läs mer om vårt digitala verktyg.

Lycka till där ute och hör gärna av dig om du vill diskutera artikeln över en kopp kaffe.

//Frank Ekelund

PS. Ge gärna feedback och feedforward på artikeln :). Jag tar tacksamt emot!

Copyright - Take a Change