5 vanliga utmaningar i ledningsgrupper

tac bildbank mq 042 1024x768 - 5 vanliga utmaningar i ledningsgrupper

Henning Bang vid Oslo universitet har ägnat sitt yrkesliv till att forska om ledningsgruppers effektivitet. Hans forskning pekar också på fem vanliga utmaningar för ledningsgruppen, som vi tror många kan känna igen sig i.

Vi märker också i våra möten att ledningsgruppers samverkan prövats under pandemin. Förmågan till samarbete, beslutsfattande och exekvering har ställts på sin spets när den sociala kontakten och de vanliga mötesformerna försvunnit. Samtidigt ska många svåra beslut fattas. Rent generellt möts möts också sällan medlemmar i en ledningsgrupp på daglig basis, utan bara i möten, vilket gör det till en speciell grupp att bygga ett effektivt team av.

Flera kunder berättar om ett behov av att ”jobba med ledningsgruppen”, även om det för många inte är tydligt vad som behöver utvecklas. Många upplever att distansarbetet gör att man inte riktigt jobbar ihop, som ett team.

Genom att förstå fem vanliga utmaningar i ledningsgrupper får du möjlighet att reflektera på din ledningsgrupp. Kanske känner du igen dig i någon av utmaningarna?

1. Otydlighet i syfte, uppgifter och uppdrag

Många ledningsgrupper är inte överens om det huvudsakliga uppdraget för gruppen och varför gruppen finns. För många företag har också pandemin skapat förändrade kundbehov och behov av att se över affärsmodell och strategi. Vad det innebär för ledningsgruppens syfte och uppdrag kan behövas tydliggöras.

2. Brister och ineffektivitet i ledningsgruppsmöten 

Även utan en pandemi och distansmöten är just mötesformer en utmaning för ledningsgrupper. Vilka frågor ska avhandlas, vilka mötesförberedelser krävs, hur skapar vi bra dialog som ger beslutskvalitet?

3. Relationsproblematik i gruppen

Spänningar mellan medlemmar och/eller personliga konflikter inverkar negativt på gruppeffektiviteten. Kan den begränsade kommunikationen vi haft möjlighet till under pandemin ha skapat och eskalerat relationskonflikter? Jag finner det inte osannolikt, när vi får svårare att läsa av nyanser och kommunicera med alla våra sinnen.

4. En grupp enskilda ledare istället för ett sammansvetsat team

Många ledningsgrupper fungerar mer som en samling chefer som träffas och rapporterar till varandra och inte ett team som samarbetar och hjälper varandra att lösa affärsmässiga utmaningar och problem. Många chefer vi träffar berättar att pandemin har spätt på känslan av att vara i sin egen silo och att samarbetet minskat med andra chefskollegor, då många samlingsformer, forum och informellt snack är på ”paus”.

5. För lite systematisk självreflektion och lärande 

Hur ofta ställer ni er som ledningsgrupp frågor kring ert samarbete, om ni har rätt frågor på agendan, hur ni fungerar som ledningsgrupp och hur era beslut har fallit ut? Reflektionstid prioriteras ofta bort även i fysiska möten och videomöten tenderar att få starkt fokus på uppgifter och sakfrågor. Genom att börja reflektera ihop och skapa lärande kan ni som grupp snabbare förstå också hur effektiviteten i gruppen kan öka.

Ledningsgrupper har även andra utmaningar än ovan nämnda, antingen i sin form, process eller output. Givetvis har gruppen också styrkor och välfungerande faktorer som skapar effektivitet. En bra start är att få syn på just din grupps styrkor och utmaningar.

Om du vill diskutera mer kring just din ledningsgrupp är du välkommen att kontakta oss. Vi har numera också tillgång till verktyget Effect som kan mäta ledningsgruppers effektivitet och samarbete.

// Frank Ekelund

Copyright - Take a Change