Agil HR i praktiken

HR-arbetet enligt ett agilt synsätt måste drivas mer lättrörligt, kundnära och anpassningsbart. Det innebär en HR-strategi där processerna måste löpa med kortare intervall för att tillåta snabbare reaktion på inre och yttre förändringar.

Att leva agilt, innebär alltså att organisera för lyhördhet och stor flexibilitet. Det innebär att vi mer måste lita på våra anställdas goda beteenden, sunda värderingar och deras förmåga att prestera och förstå vad som behöver göras.

I praktiken då? Några exempel som kanske öppnar för vidare diskussion.

1. Medarbetarsamtalet. Cheferna skulle kunna ha veckovisa avstämningar, kvartssamtal eller liknande istället för årliga medarbetarsamtal. Modellen med att utvärdera och ha årliga medarbetarsamtal är inte anpassad för en snabbt föränderlig värld.

2. Kravställning mot HR. HRs kunder – medarbetare och chefer – måste i högre utsträckning involveras i HRs arbete och hjälpa till att prioritera vad som är viktigt i det. Tänk om HR-teamet skulle ha veckomöten där några chefer och medarbetare deltog, i egenskap av kravställare och berättade vad som var viktigast i kommande vecka att arbeta med.

3. Medarbetarna måste i högre utsträckning få välja själva vad de arbetar med istället för att chefer styr och leder. Det rimmar väl med modern forskning om motivation. HRs kanske viktigaste uppgift blir att bygga en stark kultur som tillåter stor frihet, motiverade team och innovation för långsiktig överlevnad.

//Frank Ekelund, Take A Change

Copyright - Take a Change