Annica Marmolin, Design Support Manager, ABB: “Mentorskapet fick mig att bryta mönstren”

annica marmolin abb 2 - Annica Marmolin, Design Support Manager, ABB: "Mentorskapet fick mig att bryta mönstren"

Genom sin mentor fick Annica Marmolin nya insikter och perspektiv och skapade en positiv förändring för sig själv och sitt team på ABB. 

– För mig var det en utmaning att bli chef, att gå från att leda sig själv till att leda och inspirera andra. Mentorskapet gjorde mig tryggare i min chefsroll och hjälpte mig att våga ta nya steg ihop med teamet.

Läs Annicas berättelse här

Copyright - Take a Change