Att så ett frö…

namnlocc88s 1024x684 - Att så ett frö...

Ett nyfunnet intresse hos mig, eller kanske är det en dröm, är köksträdgården. Jag fantiserar om att kunna laga till middagar med smaktoner från den lokala jordmånen.

Jag växte upp med en mamma med gröna fingrar. Det grävdes, gödslades, såddes, gallrades, kupades och vattnades var dag. Allt blommade och växte i hennes omsorg. Så även jag, mamma har alltid vårdat oss barn precis som sina plantor. Med stor omtanke och kärlek.

Mitt intresse för odling har låtit vänta på sig. Jag har aldrig känt någon större lust att odla och inte heller haft tålamodet. Jag har nog pandemin att tacka för att jag kunnat jobba effektivare och upplevt att tiden frigjorts. 

Att så ett frö är spännande. Det är fascinerade att se det gro och ta sig. Och bekymra sig över det som inte kommer upp, försöka väcka kraften. Mitt jobb är likt odlarens. Att genom samtal och facilitering skänka tankefrön till ledare och team. För de själva att odla och nära (okej, jag skänker lite jord, verktyg och hjälpvattnar lite också). Skörden, att se ledare och team få utväxling på sina nya beteenden och actions, är sant belönande. 

I odlandet ser man framsteg. Fröet som tar sig, plantan som växer. Skörden är en hägrande belöning. Vad odlar du? 

//Frank Ekelund, Take A Change

Copyright - Take a Change