Nystartat samarbete för Take A Change med Sveriges Ingenjörer och “Korta vägen”

            Vi på Take A Change är stolta över att samarbeta med Korta vägen och Sveriges ingenjörer genom att genomföra mentorprogrammet ”Teknikvägen” för nyanlända ingenjörer. Korta vägen är ett integrationsprojekt som drivs av Stockholms universitet och Arbetsförmedlingen för att underlätta för utländska akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden. […]

Från boomerang till delegering

                Många av de chefer som jag träffar berättar om att uppgifter som delegeras är som boomeranger. Medarbetare kommer tillbaka till chefen med uppgiften som delegerats. Inte sällan berättar dessa chefer att de själva till sist löser problemet/uppgiften åt medarbetaren, för att hen inte själv ser eller vet […]

Vet du hur du fattar beslut?

Vi människor vill tro att vi allt som oftast tar välgrundade, rationella beslut. Dock har omfattande forskning gång på gång visat att mänskliga beslut aldrig helt är rationella, utan består också av mer emotionella och automatiska processer. Därför har exempelvis chefer mycket att vinna på att förstå sitt och andras beslutsfattande bättre. Jag har länge […]

Copyright - Take a Change