Bättre förändringsledning med EQ

takeachange grupputveckling 250x260 - Bättre förändringsledning med EQ

Hur kan du använda din emotionella förmåga för att leda förändring mer framgångsrikt?

För att nya visioner och mål ska få fäste i en organisation måste medarbetarna – människorna – faktiskt känna för förändringen och nyläget. Om inte vi känner något för nyläget, får vi väldigt svårt att långsiktigt engagera oss för det. Och utan engagemang, riktig motivation, spelar det inte någon roll hur kompetenta vi är.

Flera forskares (se tex Dan Heath) syn på hjärnan är att den består av två skilda system, ett rationellt och ett emotionellt. Vi behöver känna för det som vi rationellt bestämt oss för att göra, annars kan det hindra oss i genomförandet. En annan effekt är att vi ibland gör saker som vi har svårt att förstå rent rationellt. Ett gott samspel mellan det rationella och emotionella systemet gör oss helt enkelt mer motiverade.

Vad har EQ med det att göra?

Emotionell förmåga, EQ, handlar om en persons förmåga att ha kontakt med sina känslor och att kunna använda dem för effektivt beslutsfattande, att hantera och motivera sig själv, skapa och upprätthålla goda relationer, hantera och fördröja impulser, lösa problem som innefattar känslor samt inte minst – att upprätthålla en positiv grundsyn, även i motgång.

Att leda i förändring innebär inte sällan att arbeta i motvind. Människor tvingas kliva ur sin komfortzon och förhålla sig till något nytt, såsom nya rollbeskrivningar, förändrade ansvar, nya arbetssätt, förändrade arbetsrelationer, se arbetskamrater bli uppsagda med mera. Det sätter ledarskapet på prov.

Du som lett i förändring känner säkert igen dig. Människor i organisationen kanske förstår vad förändringen innehåller och vad den står för. Men ändå händer inte det som du vill ska hända. Strategin blir inte beteenden.

I dessa lägen är det inte ovanligt att insatser sätts in för förtydliga strukturer, mål och processer. Med andra ord tydligare rationella svar på vad. Inte sällan överproduceras dokumentation och struktur. Det är åtminstone min erfarenhet från flera projekt som jag sett på nära håll.

Självklart behöver vi strukturer, mål, processer – rationella förklaringar och metoder. Beskrivningar som hjälper oss att rationellt förstå. Men med en utvecklad emotionell förmåga ökar chanserna att du som ledare faktiskt förstår vilka känslor som strategierna väcker, hur du kan hantera dessa och påverka människors känsla i rätt riktning. Det ger dig en bredare palett av handlingsstrategier för att få förändringen att hända. Att få strategi att bli beteenden.

Är du nyfiken på att få lära dig mer om din emotionella förmåga och hur du kan utveckla den? Eller hur emotionell förmåga kan användas för att driva förändring? Välkommen att höra av dig!

//Frank Ekelund, Take A Change

Copyright - Take a Change