Samarbete med Locker Room Talk ska förändra unga killars attityd

”Vi ser idag att många unga killar väljer att sluta idrotta i en tidig ålder till följd av den tuffa jargong som finns inom idrotten och inte minst i omklädningsrummet. Allting börjar med snacket, kulturen och påhittade regler som formar unga killar. Påhittade regler som följer med ut i samhället och skapar skeva värderingar”, berättar […]

Copyright - Take a Change