Vad är ett Learning Lab?

Vi benämner de tillfällen vi träffar ledningsgrupper och team under en heldag som Learning Labs. Varför kallar vi de inte bara workshops, teamdag eller något liknande? För oss är det essentiellt att skapa lärande i gruppen vi möter. Det kräver att vi skapar en öppenhet för ledningsgruppens medlemmar att ifrågasätta gamla sanningar. Att få tänka högt, […]

Samarbete med Locker Room Talk ska förändra unga killars attityd

”Vi ser idag att många unga killar väljer att sluta idrotta i en tidig ålder till följd av den tuffa jargong som finns inom idrotten och inte minst i omklädningsrummet. Allting börjar med snacket, kulturen och påhittade regler som formar unga killar. Påhittade regler som följer med ut i samhället och skapar skeva värderingar”, berättar […]

Copyright - Take a Change