Ledarutveckling för 35 chefer

2015-02-23 Take A Change har fått förtroendet att genomföra tre ledarutvecklingsprogram i fyra moduler för ca 35 chefer i Norden. Programmen omfattar gemensamma träningar, EQ-i, individuella utvecklingsplaner och för vissa grupper även individuell coaching. Programmet genomförs med nära koppling mot den nyligen lagda strategin. För mer information om hur vi kan hjälpa er att utveckla […]

Executive coaching – nya uppdrag

2014-09-03 Take A Change har efter sommaren fått flera uppdrag inom executive coaching program för högre chefer. Coachingprogrammen löper normalt sex månader och involverar chefens chef som intressent och sponsor. I coachingen ingår bland annat EQ-i, ett test för emotionell förmåga, för att hjälpa personerna att bättre förstå sin utvecklingspotential. För mer information om våra […]

Ramavtal inom Executive Coaching

2014-03-25 Take A Change har valts ut som prioriterad leverantör av tjänster inom Executive Coaching till en rikstäckande intresse- och företagarorganisation. Ramavtalet omfattar tjänster inom coaching och övertalighet. För mer information, kontakta Agneta Åkerhielm.

Copyright - Take a Change