Ledare får insikt för ny utmaning

2015-03-19 Take A Change kommer genomföra ledarbedömningar för ett antal nya chefer i samband med bildande av en ny organisatorisk enhet. Ledarbedömningarna syftar framför allt till att ge ledarna insikt om vilka utmaningar de står inför, vilka styrkor de har att bygga framgång på och vad de behöver utveckla. För mer information, kontakta Agneta Åkerhielm.

Ledarbedömning ny organisation

2015-03-19 Take A Change kommer genomföra ledarbedömningar för ett antal nya chefer i samband med bildande av en ny organisatorisk enhet. Ledarbedömningarna syftar framför allt till att ge ledarna insikt om vilka utmaningar de står inför, vilka styrkor de har att bygga framgång på och vad de behöver utveckla. Kunden är ny hos Take A […]

Nytt uppdrag – ledarkompetenser

2014-03-06 Take A Change har blivit utvalda att hjälpa en företagsgrupp under stark tillväxt och med förvärvsstrategi, att skapa en grund för ledarskapet och utvecklingen av det. Uppdraget omfattar att definiera kritiska ledarkompetenser, skapa en strategisk plan för att utveckla ledarskapet och ge stöd i förändringsarbetet som krävs. För mer information, kontakta Agneta Åkerhielm eller […]

Nytt avtal för Executive Coaching och ledarbedömning

2014-01-23 Take A Change har valts ut som leverantör av executive coachingtjänster till en av Sveriges största retailaktörer. Avtalet avser coachingtjänster samt utvärdering vid befordran och intern rörlighet. Vill du veta mer kontakta Agneta Åkerhielm 072-530 47 00 eller maila agneta.akerhielm@takeachange.se

Management Audit – nytt uppdrag

2014-01-23 Take A Change har fått nytt uppdrag att genomföra Management Audit i syfte att skapa ett evidensbaserat beslutsunderlag för formandet av ny ledningsgrupp samt en ny organisationsstruktur. Utvärdering och bedömning sker genom arbetspsykologisk personbedömning med hjälp av tester för generell begåvning (G-faktor) och emotionell begåvning (EQ). Vår metod ger förutom ett evidensbaserat beslutsunderlag också […]

Nya uppdrag

2013-06-25 Take A Change får förtroende att i samarbete med Peopletransition stötta och hjälpa koncern inom byggbranschen med tjänster inom ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling och kvalitetssäkring av ledarakademi.

Copyright - Take a Change