Peak Performance väljer Take A Change

Peak Performance, believes that leaders have great impact on development och results. To create a shared understanding on how leadership secure constant development, performance and collaboration, a new leadership development program is initiated for all managers. “This leadership development program is focusing on enhancing leadership skills through key behaviours to drive both individual performance and team development, securing collaboration and […]

Internationell ledarutveckling

2015-03-25 Take A Change har fått i uppdrag att genomföra ett ledarutvecklingsprogram för ett outdoorbolag. Programmet är riktat till internationella management trainees som är inne på sitt andra år och ska stärka individernas egna ledarskap och förbereda de för att leda andra. För mer information, kontakta Frank Ekelund.

Ledarutveckling för 35 chefer

2015-02-23 Take A Change har fått förtroendet att genomföra tre ledarutvecklingsprogram i fyra moduler för ca 35 chefer i Norden. Programmen omfattar gemensamma träningar, EQ-i, individuella utvecklingsplaner och för vissa grupper även individuell coaching. Programmet genomförs med nära koppling mot den nyligen lagda strategin. För mer information om hur vi kan hjälpa er att utveckla […]

Ledarprogram för outdoorbolag

2014-04-16 Take A Change får i uppdrag att genomföra ett ledarutvecklingsprogram för ett bolag inom outdoor-branschen. Programmet omfattar flera moduler som genomförs som outdoor-internat i Stockholms skärgård, kompletterat med MBTI och coaching. Programmet genomförs i nära samarbete med PeopleTransition. För mer info, kontakta Frank Ekelund, 070-307 76 71.

Nytt uppdrag – ledarkompetenser

2014-03-06 Take A Change har blivit utvalda att hjälpa en företagsgrupp under stark tillväxt och med förvärvsstrategi, att skapa en grund för ledarskapet och utvecklingen av det. Uppdraget omfattar att definiera kritiska ledarkompetenser, skapa en strategisk plan för att utveckla ledarskapet och ge stöd i förändringsarbetet som krävs. För mer information, kontakta Agneta Åkerhielm eller […]

Nya uppdrag

2013-06-25 Take A Change får förtroende att i samarbete med Peopletransition stötta och hjälpa koncern inom byggbranschen med tjänster inom ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling och kvalitetssäkring av ledarakademi.

Nytt uppdrag inom ledarutveckling

2013-02-22 Take A Change har fått förnyat förtroende att genomföra ett andra ledarutvecklingsprogram för internationella trainees i ett börsnoterat retailbolag. Programmet   är moduluppbyggt och skräddarsytt. Det utgår från företagets definierade ledarkompetenser och inkluderar både träning, utbildning, MBTI och coaching.

Copyright - Take a Change