Peak Performance väljer Take A Change

Peak Performance, believes that leaders have great impact on development och results. To create a shared understanding on how leadership secure constant development, performance and collaboration, a new leadership development program is initiated for all managers. “This leadership development program is focusing on enhancing leadership skills through key behaviours to drive both individual performance and team development, securing collaboration and […]

Utveckling av företagsledning

2014-12-01 Take A Change kommer att utveckla en ledningsgrupp för ett retailbolag med utgångspunkt i vår metod för att skapa effektiva ledningsteam. Uppdraget innefattar flera insatser under ett halvår. För mer information, kontakta Agneta Åkerhielm, partner, Take A Change.

Ledningsgruppsutveckling – nytt uppdrag

2014-10-16 Take A Change har fått ett uppdrag inom ledningsgruppsutveckling för en svensk ledningsgrupp i en internationell koncern. Insatserna kommer att bygga på vår metod för att utveckla ledningsgruppers strategi, struktur och beteende. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din ledningsgrupp? Kontakta Agneta Åkerhielm, partner, Take A Change.

Förändringsledning till mediabolag

2014-03-25  Take A Change har fått uppdrag att hjälpa ett medelstort företag inom media med strategisk visionsplanering och ledningsgruppsutveckling. Uppdraget syftar till att hjälpa företaget att skapa en långsiktigt framgångsrik strategi, accentuera förändringsbehov och förtydliga ledningsgruppens ansvar. För mer info om uppdraget och hur Take A Change kan hjälpa er att utvecklas framgångsrikt, kontakta uppdragsledande […]

Nya uppdrag

2013-06-25 Take A Change får förtroende att i samarbete med Peopletransition stötta och hjälpa koncern inom byggbranschen med tjänster inom ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling och kvalitetssäkring av ledarakademi.

Copyright - Take a Change