Bli berikad själv genom att hjälpa andra!

Take A Change är utvald samarbetspartner i Arbetsgivarverkets mentorprogram för nyanlända akademiker. Take A Change vann upphandlingen tack vare vår kompetens och långa erfarenhet av att driva mentorprogram i hela Sverige för både organisationer och privata företag. I oktober utbildade vi på Take A Change de utvalda mentorerna i programmet under två dagar och i […]

Mentorprogram – nytt uppdrag

2014-11-18 Take A Change har fått i uppdrag att genomföra ett mentorprogram för ledare inom en av Sveriges största folkrörelser. Mentorprogrammet omfattar både anställda och förtroendevalda ledare och syftar till att ta tillvara ledares erfarenheter och beteenden för att skapa engagemang för folkrörelsen. För mer information, kontakta Frank Ekelund, Partner, Take A Change, 070-307 76 […]

Ny affär inom mentorskap

2014-10-16 Take A Change har blivit utvalda att hjälpa ett företag att genomföra ett internt mentorprogram för högre chefer. Uppdraget omfattar både stöd i design av syfte och mål, urval av mentorer, anpassad mentorskapshandbok, genomförande av uppstartsträff, handledning/träning av mentorer samt metodstöd kring uppföljning och utvärdering. Programmet genomförs under ett års tid. För mer information, […]

Mentorprogram för kommun

2014-09-23 Take A Change har valts ut för att hjälpa en kommun att genomföra ett mentorprogram där mentorer rekryteras från kommunen och lokala näringslivet som sedan matchas med unga kommunbor som behöver utveckla mer kunskap om arbetsmarknaden och bygga personliga nätverk. Vi levererar metodstöd till kommunen och train-the-trainer upplägg, där kommunens representater på sikt ska […]

Förnyat förtroende inom mentorprogram

2014-09-03  Take A Change har fått förnyade förtroenden inom våra leveranser av mentorprogram. Take A Change har etablerat flera långsiktiga kundsamarbeten där vi hjälper våra kunder att genomföra högkvalitativa mentorprogram. Under 2015 är Take A Change inplanerade för att genomföra åtta mentorprogram, varav två sker med digitala hjälpmedel och är platsoberoende. Det innebär att cirka […]

Mentorprogram för chefer – helhetsåtagande i ny affär

2014-06-26 Take A Change har vunnit en affär att genomföra mentorprogram för chefer. Fokus i programmet ligger på ledarskap och innehåller ämnen som det coachande ledarskapet, kommunikation och svåra samtal, målstyrning och feedback och personligt varumärke. Ett första pilotprogram med 18 mentorspar genomförs med start januari 2015, för att sedan löpande genomföras årligen. Affären omfattar […]

Kompetensöverföring mentorskap

2014-03-25  Take A Change har fått i uppdrag att hjälpa EU-projektet Matchning Södertörn med kompetensöverföring i genomförande av mentorskapsprojekt. Stödet omfattar ”train the trainer” utbildning och metodstöd till genomförande projekt. För mer info om uppdraget och hur Take A Change arbetar med mentorskap och mentorprogram, kontakta uppdragsledande konsult Frank Ekelund.  

Copyright - Take a Change