Anna Lundell, stabschef på Lantbrukarnas Riksförbund: “Det finns lika många sätt att vara ledare på som det finns ledare”

anna lrf logo - Anna Lundell, stabschef på Lantbrukarnas Riksförbund: “Det finns lika många sätt att vara ledare på som det finns ledare”

När Anna blev erbjuden sitt första chefsuppdrag på LRF tvekade hon. Hennes bild av hur en chef skulle vara var någon som jobbade ständigt och behövde sitta på alla svar – något hon inte kände att hon kunde leva upp till. Idag har hon landat i sin egen definition av hur en ledare är.

– Jag insåg att jag inte behövde bli någon annan utan snarare växa och mogna in i rollen som chef.

Efter att ha arbetat med kommunikation i olika roller och organisationer vände Anna Lundell, 41, blicken mot Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Hon började som rådgivare och talskrivare för ordförande och befordrades efter några år till stabschef. Idag har Anna ett stort strategiskt ansvar och leder ett diversifierat team på tio personer vars huvuduppdrag är att stötta och rådgiva ledning, förbundsordförande och vd. Att ta sig an uppdraget var ingen självklarhet. Som ny ledare kände Anna i början att hon försökte leva upp till en viss bild av hur en chef ska vara.

–  Jag minns att jag pratade med en chefskollega och frågade “sover man ens när man är chef?”. Min uppfattning var att chef är man 24 timmar om dygnet och man blir ställd till svars för allt. Det var en jätterädsla som begränsade mig och fick mig att tveka inför att ta uppdraget.

Skapade realistiska förväntningar på sig själv
Genom coaching fick hon stöttning och verktyg som hjälpte henne att landa i sin egen ledarstil. Hon insåg snart att realistiska förväntningar på sig själv och sitt ledarskap var nyckeln till framgång. Till hjälp att ”få syn på sig själv” och få en realistisk bild av sina emotionella och sociala förmågor genomförde hon ett EQ assessment. Genom det fick hon upp ögonen för vad som var allra viktigast att bli bättre på. Och framför allt ett kvitto på att hon redan hade alla förmågor hon behövde för att utvecklas i sitt ledarskap. Det som andra som hade befordrat henne redan hade sett, men som hon först inte kunde lita på i sig själv.

– Idag har jag förstått att det finns lika många sätt att vara ledare på som det finns ledare. Det handlar om att göra ett jobb med sig själv först. För att ledarskapsteorier ska ge något måste man kombinera dem med egna förmågor, tankar och insikter.

Annas bakgrund inom kommunikation, både från utbildning och tidigare yrkesroller, använder hon dagligen i sitt ledarskap. I teamet finns en stor bredd i arbetsuppgifterna, varför Anna ser det som viktigt att på daglig basis se och kommunicera med alla medarbetare.

– Min kommunikationsbakgrund och kunskap om hantverket kommunikation ger mig trygghet i hur jag kan relatera till andra och hur jag framför mitt budskap. Min ledstjärna är att jag på något sätt ska interagera med varje medarbetare varje dag. För mig är det otroligt viktigt att de känner sig sedda och lyssnade på.

”Krävs att man är trygg”
Ett utvecklat ledarskap handlar för Anna om självmedvetenhet. Att förstå sig själv först så att man sedan kan utveckla andra.

– Det är utmanande uppdrag mina medarbetare står inför och då krävs det att jag är trygg och klok som ledare. Alla har olika behov så jag måste kunna situationsanpassa mitt ledarskap för att det ska stötta var och en på bästa sätt. Oftast hittar medarbetaren själv rätt väg framåt. Jag drivs av att bidra till att människor utvecklas och lär. Jag har lärt mig att genom att skapa en positiv och konstruktiv miljö vågar jag utmana – och själv utmanas. Det är vad som lockar mig i ledarskapet.

Att hitta sin personliga ledarstil och bottna i sitt ledarskap var det hon tog med sig till coachingen hos Take A Change.

– Vi jobbade mycket med att jag skulle växa i min chefskostym och kvantifierade i början hur väl jag kände att jag fyllde den. Det började på en fyra och efter ett antal månader, uppgifter och coaching så var det en nia.

”Tagit med mig metoderna”
Coachingen började redan för 8 år sedan innan Annas blev chef för första gången och har varit ett långsiktigt samarbete.

–  Coachingen är en starkt bidragande orsak till att jag är där jag är idag. Min coach har lyssnat, känt in, peppat, provocerat och utmanat mig med omtanke och följt upp mina resultat på ett väldigt fint sätt. Jag har stor tilltro till coaching som metod när det handlar om att orka och våga utvecklas. Det har inte bara utvecklat mig som människa utan jag har också tagit med mig metoderna in i mitt eget ledarskap. Idag är jag en ledare som bottnar väl i sin roll.

Copyright - Take a Change