Christoffer Öberg, VD, MPYA: ”Självledarskap kräver tydlighet och tillit”

christoffer m logga 1 1024x771 - Christoffer Öberg, VD, MPYA: ”Självledarskap kräver tydlighet och tillit”

Hur bygger man ett företag som hjälper medarbetarna att uppnå sin potential och ta ledarskap över sig själva? När Christoffer Öberg valde att starta MPYA Digital och ta sig an uppdraget att leda företaget så var det en avgörande fråga. 

Att jobba måste vara glädjefyllt och kul. Jag ville vara med och starta ett företag som ger människorna hos oss den möjligheten. 

Att skapa ett företag där arbete är glädje

Christoffer var en erfaren ledare med bakgrund på bland annat Netlight som arbetar med självledarskap. Han gillade filosofin. När han var med och grundade MPYA Digital för knappt två år sedan fanns självledarskapet med som en grundpelare i tanken om hur MPYA skulle arbeta. Men han ville ta det till nästa nivå:

– När alla leder sig själva och tar ansvar kan vi skapa ett enormt engagemang. Det handlar om att släppa kontrollen och låta saker hända. Jag som ledare för helheten måste ha tillit till att människorna på företaget gör det som de tror är bäst för MPYA, kollegorna och sig själva. Det gör MPYA unikt.

Utmaningen med VD-rollen

Att vara VD för en organisation där alla leder ställer speciella krav menar Christoffer. Självledarskap är ingen lätt modell att välja, det finns inga tydliga hierarkier att luta sig tillbaka på och inga rollbeskrivningar som bestämmer vem som gör vad. Det i sig försvårar uppföljning och gör beslutsprocessen annorlunda. 

– Min utmaning var att jag kände mig lite förvirrad inför att ta mig an det övergripande ledarskapet i en sån miljö. Jag funderade på vad min roll egentligen var och hur jag skulle agera i olika situationer. Jag frågade mig vilka beslut jag skulle ta och om jag skulle säga åt människor vad de skulle göra eller om jag skulle vänta in deras eget initiativ. Även jag behövde jobba med mitt ledarskap, att leda mig själv.

Insikt om ökad tydlighet

Christoffer tog hjälp av en executive coach på Take A Change, Kaj Hedlund, för att arbeta med sin egen utveckling. Under ett sju månaders coachprogram arbetade de tillsammans. 

– Jag fick hjälp att sortera tankar och coaching i hur jag skulle agera. Bland annat insåg jag att tydlighet sätter en grund för självledarskap. Jag började berätta för mina kollegor om sådant som jag inte tycker är bra och sätta tydligare förväntningar. Jag förstod också att min roll främst handlar om att skapa möten mellan människorna på MPYA där autentisk dialog och kommunikation kan komma till stånd. Då kan jag hjälpa andra att leda sig själva.

När självledarskap fungerar

Christoffer menar att i den ideala världen av självledarskap leder alla sig själva och att han som VD kan släppa i princip allt. Men i verkligheten tar det tid innan alla är redo för det ansvaret som kommer med självledarskapet. Nu, knappt två år efter start, har MPYA växt från noll till 32 självledande medarbetare. Målsättningen är att fortsätta växa med samma filosofi:

– Min titel är oviktig för mig, det enda som spelar roll är mitt uppdrag. Jag behöver vara autentisk och hjälpa andra att växa. Alla måste förstå helheten och filosofin bakom MPYA. Vi måste alla vara tydliga, coachande, uppmuntrande med varandra. Då kommer vi kunna ge människor hos oss möjligheten att bli sitt bästa jag och känna glädje. Och då kommer också fler vilja arbeta tillsammans med oss, avslutar Christoffer.

Läs också Christoffers egen reflektion ”I´m (not) a boss” över sin roll som ledare. 

Copyright - Take a Change