Johan Tilly, Head of Hybrid Cloud Operations på Visolit: ”Det händer oväntat bra saker omkring en bra ledare”

johan tilly 1 1024x760 - Johan Tilly, Head of Hybrid Cloud Operations på Visolit: ”Det händer oväntat bra saker omkring en bra ledare”

Efter att som tonåring inställt sig för militärtjänstgöring uppmuntrades Johan Tilly att söka yrkesofficerprogrammet och steg snabbt i graderna. I dag sitter han i koncernledningen för Visolits nordiska leverans och leder 150 personer i deras dagliga arbete.

Som chef måste du våga prata om vad du drivs av och vilka krav det ställer på dig som ledare, säger han.

Sedan tonåren har Johan Tilly, 45, varit ledare. Som 19-åring tog han klivet ur lumpen in i Försvarsmakten där han berättar att han fick en fantastisk träning i ledarskap.

– Under mina år på officershögskolan introducerades jag till tankemönster som fick mig att inse att jag som ledare kan utveckla de runtomkring mig. Hade jag frågor fanns det alltid en äldre löjtnant eller kapten som kunde guida mig i hur jag skulle reflektera över och ta mig igenom olika uppgifter och utmaningar.

Som nybliven fänrik hemma i Strängnäs ledde Johan ständigt övningar med värnpliktiga och berättar att de efter varje övning fick ställa sig frågorna ”Vad har jag gjort i dag?”, ”Vad lärde jag mig?”, ”Vad hade jag gjort annorlunda?” och ”Vad är jag nöjd med?”. Trots att det har gått 25 år sedan dess ställer Johan sig fortfarande dessa frågor efter en arbetsdag eller utmaning. Att rannsaka sig själv menar han ha visat sig ge effekt – nu sitter han i en koncernledning.

Ser styrkan i att andra lyckas
2005 valde Johan att byta spår från det militära. Han började arbeta på molnspecialistföretaget Visolit och klättrade även här snabbt i befattningarna. 2016 blev han ansvarig för leveransorganisationen i Sverige och berättar att bolagets omsättning snabbt ökade – och att Johans post-heroiska ledarskap stack ut bland andra enheter.

– Det är viktigt att se skillnad på heroiskt och post-heroiskt ledarskap för att bli framgångsrik som chef. Ett heroiskt ledarskap innebär att chefen är hjälten och fattar beslut, medan det post-heroiska ledarskapet istället kännetecknas av att det händer oväntat bra saker runtomkring honom eller henne.

Det post-heroiska ledarskapet grundar sig i styrkan i vilja se andra lyckas. Johan menar att det ofta är en utmaning eftersom det till stor del handlar om personlig mognad hos ledaren, men att man kan få hjälp att nå dit genom exempelvis reflektion eller coachning.

– Den första personen som en ledare behöver lära sig att leda är sig själv, vilket man gör genom att lära känna sig själv och sina egna känslor. Man behöver dessutom inse vad det är som hindrar en från att komma framåt. Vissa tycker att det är jobbigt att tappa kontrollen, för andra handlar det om prestige – som chef måste du våga prata om och reflektera över vad du drivs av och vilka krav det ställer på dig som ledare.

”Fantastiskt med sårbara ledare”
2016 fick fyra av de yngsta avdelningscheferna på Visolit chansen att coachas av Take A Change. De satt på olika typer av utmaningar i sitt ledarskap – men den röda tråden var enligt Johan att alla fyra slets i relationen till sina medarbetare när det kom till att skapa motivation.

– En ledare behöver kunna rannsaka sig själv och se sin egen del i det som händer. Varför tar det emot för många chefer att inte ha svar på en fråga? Betyder det att man är rädd för något? Jag tycker att det är alldeles fantastiskt med ledare som kan vara sårbara och våga involvera fler; det gör att medarbetare känner sig delaktiga och motiverade.

Med hjälp av coachen fick de fyra avdelningscheferna hjälp att börja tänka ledarskap, att reflektera över sina brister och lära sig hur de kan bygga upp en bättre relation med sina medarbetare. En av cheferna växte snabbt in i det nya tankesättet och klättrade enligt Johan två pinnhål upp på en gång medan en annan istället valde att hoppa av coachningen.

– Att inte ta chansen att utvecklas och utmana sig själv visar att man inte är beredd på att ta nästa steg. Om man inte vill börja med sig själv och lägga grunden till det som är ens eget ledarskap, hur kan man då leda andra?

Det har blivit allt tydligare för Johan att grunden till hans framgångsrika ledarskap lades i Strängnäs på 90-talet.

– Jag insåg att de löjtnanter och majorer som stod bakom mig under övningarna agerade coacher för mig och gav mig de verktyg jag behövde för att växa som ledare. Oavsett om man själv reflekterar eller får en första spark i baken av en professionell coach gäller det att committa till det man tar sig för och göra det till hundra procent. Min chef sa häromdagen att ”Johan, du gör alltid det du lovar”. Det tänker jag är en stabil grund i mitt ledarskap, i kombination med att plöja ner många timmar och jobba hårt. Det gör att de runtomkring mig motiveras till att göra ett bra jobb och det är det optimala beviset på att man har lyckats som ledare.

Copyright - Take a Change