Nanna Thomasson, Preem, om stödet från mentorn Lena Fletcher, BMS: “Det är fantastiskt att ha en sån uppbackning och gjorde mig modigare än vad jag trodde att jag var”

nanna och lena 4 1 1024x645 - Nanna Thomasson, Preem, om stödet från mentorn Lena Fletcher, BMS: “Det är fantastiskt att ha en sån uppbackning och gjorde mig modigare än vad jag trodde att jag var”

Vad spelar självförtroende och mod för roll i ledarskapet? Under de senaste 9 månaderna har Nanna Thomasson, Chef Stock accounting and control på Preem, haft Lena Fletcher, Cluster Lead HCP Meetings and congresses på BMS, som mentor.

Ta del av deras berättelse om hur mentorskap hjälpte till att utveckla självförtroende och en tryggare ledarstil som skapat fantastiska resultat.

Potential för större chefsroll

Våren 2019 sökte Nanna en annan chefsroll inom Preem, hon hade då varit chef sedan 2014 och ledde ett team inom IT-Management. Jobbet gick till en kollega, men i samband med rekryteringen fick hon återkoppling att Preem såg hennes utvecklingspotential. Hon erbjöds möjligheten att genomgå ett mentorprogram. 

– Jag tackade ja, såg det som en chans, berättar Nanna. Jag ville kunna ta mig an större uppdrag, men var nog lite osäker på mig själv som ledare. Det märktes säkert i rekryteringen, och jag begränsade därmed mina egna möjligheter. Mentorskapet såg jag som en möjlighet att bli tryggare och mer självsäker i ledarskapet. Att våga mer. 

Mentorrollen ett test

Efter att Nanna hade intervjuats kring sina utvecklingsönskemål matchade Take A Change henne med Lena, med lång erfarenhet som ledare och chef. Lena berättar:

– Jag hade nyligen avslutat ett ledarutvecklingsprogram på BMS som Take A Change genomförde och som verkligen var utvecklande för mig. Take A Change såg mig som potentiell mentor, vilket både smickrade och överraskade mig. Jag funderade på om mina erfarenheter var tillräckliga och relevanta för andra, men bestämde mig för att se det som en fortsatt utvecklingsmöjlighet. Att lära mig mer om mig själv, mitt ledarskap och få andra perspektiv. 

Vikten av att lita på sig själv

I starten lade mentorparet tid på att skapa relation och lära känna varandra, men också att skriva ett förväntanskontrakt – mål för mentorskapet och ömsesidiga förväntningar på resultat och samarbete. 

– När jag inledde programmet hade jag en bild av vad ledarskap var och hur jag borde leda, jag försökte passa in i den mallen. Men det skavde, blev en inre konflikt, eftersom jag själv egentligen ville leda på ett annat sätt men inte litade på min egen idé, berättat Nanna.

I mötena blev det också tydligt för båda två att ledarskapet innebär likartade utmaningar och uppsidor oavsett chefsroll och företag. 

– Vi konstaterade också tillsammans att det kanske inte skulle vara så annorlunda att vara chef på ett annat företag. Därav blev det ännu viktigare att hitta ett sätt att känna sig själv trygg i sitt ledarskap, kompletterar Lena.

Utveckla förmåga att lita på sig själv

Så hur gör man för att börja lita på sig själv? Vad är nyckeln?

– Lena trodde på mig från första stunden, hon trodde att jag skulle klara av saker som jag tvekade kring. Det är fantastiskt att ha en sån uppbackning och gjorde mig modigare än vad jag trodde att jag var, berättar Nanna.

Lena berättar om vikten av att våga prata om det som känns utmanande och stanna kvar i känslan kring det och fördjupa samtalet. Tillsammans försöka belysa hinder och möjligheter, hitta lösningar och uppmuntra modet att testa.

– Mentorrollen gav mig en fantastisk möjlighet att träna min förmåga att lyssna och ställa och frågor, kanske särskilt kring det som jag märkte var känslomässigt utmanande eller svårt, berättar Lena.

Mentorparet lyfter också fram involveringen av Nannas chef i samarbetet. Det skapade transparens och förståelse för Nannas behov av att testa nya beteenden och arbetssätt samt hur hon kunde hjälpa till att uppmuntra och förstärka Nannas ansträngningar. 

Mätbara resultat 

Från den 1 januari bytte Nanna jobb internt på Preem och blev chef för en större grupp, Stock Accounting & Control. Som ny ledare för gruppen fick hon en kort tid med teamet innan Corona-krisen slog till med full kraft. Vikten av ett tryggt ledarskap blev extra stort. 

Nanna berättar att Preem årligen mäter ledarskapsindex och att hennes resultat 2019 var godkänt, med index 80. I den senaste mätningen i maj 2020 hade hon gjort en remarkabel ökning till index 90.

– Det är såklart jag är jättestolt över att fått en ny tjänst och att resultatet i ledarskapsindex är så fina, det är tydliga kvitton för mig och Preem. Men framför allt är jag glad över att jag känner mig så mycket tryggare som ledare, att jag utvecklat  mod att vara mig själv som ledare och lita på mitt eget omdöme och förmåga. 

Lena avslutar intervjun: 

– Jag känner stolthet. Jag är stolt över resan som Nanna har gjort och jag är stolt över mitt eget bidrag. För att leda måste man vara modig, kunna stå upp för sina åsikter och göra saker på ett sätt som man själv känner sig bekväm med. Långsiktigt skapar det en ärlig och genuin ledarstil. Jag tror också det minskar risken att bränna ut sig, för man visar respekt för sig själv när man agerar efter sin inre kompass. 

Copyright - Take a Change