Sara Banegas, Verksamhetschef, Ekerö vårdcentral: ”De patienter som besöker oss brukar säga att det märks att vi har en god stämning”

sara banegas m logga 900x1024 - Sara Banegas, Verksamhetschef, Ekerö vårdcentral: ”De patienter som besöker oss brukar säga att det märks att vi har en god stämning”

Under de fem år som Sara har lett Ekerö Vårdcentral har de gått från 19 till 57 anställda, tagit över en annan vårdcentrals verksamhet, startat en lättakut och infört möjlighet att digitalt söka vård när som helst på dygnet. Fantastiska resultat, men när vi frågar vad Sara är mest stolt över är det något helt annat.

Vi bryr oss om varandra och har behållit vårt personliga anslag i kommunikationen, både med varandra och våra patienter. Personalen stannar hos oss för att de trivs. Och de patienter som besöker oss brukar säga att det märks att vi har en god stämning. Att vi lyckats behålla det samtidigt som vi nått alla resultat känns fantastiskt. 

Jobba hårt och trampa vatten

I juni 2015 erbjöds Sara rollen som chef för Ekerö vårdcentral, som ingår i Praktikertjänst, då den dåvarande chefen skulle vara föräldraledig. Verksamheten var då underbemannad och det första året jobbade Sara hårt. Hennes roll som chef och läkare innebar att hon också träffade patienter parallellt med att leda och utveckla verksamheten. 

– Efter mitt första år som chef hade vi åstadkommit en hel del bra saker, såsom flera rekryteringar och bättre rutiner. Men jag visste inte hur jag skulle komma vidare och utveckla verksamheten. Visst fanns idéer om hur vi skulle utvecklas vidare, men jag kom ingen vart även om jag försökte. Det var som att trampa vatten och en känsla av att jag kanske var ”klar” med uppdraget började infinna sig. Att jag dessutom arbetade väldigt mycket, ca 150% av en heltid, kanske bidrog till känslan. 

Utveckling gånger två

Sara sökte externt stöd och hittade Sveriges Läkarförbunds mentorprogram för chefer, vilket genomförs i nära samarbete med Take A Change. Hon anmälde sig och samtidigt erbjöd Praktikertjänst ett ledarutvecklingsprogram som hon också anmälde sig till. Att genomföra dessa parallellt med varandra blev en fullträff och hjälpte till att omsätta insikter till konkret handling, även om programmen genomfördes oberoende av varandra. 

I mentorprogrammet träffade hon Björn Holmström som blev hennes mentor:

– Björn var en ”perfect match” för mig. Han visste inte så mycket om primärvård, men hade lång erfarenhet av ledarskap, att bygga struktur och skapa utveckling i större vårdorganisationer. Det var lite nervöst i början men det släppte snabbt och växte till en samtalspartner som blev betydelsefull för mig.

Sara berättar att hon i samtalen med Björn fick insikt om brister och problem, såsom avsaknaden av en chefssjuksköterska, behovet av en ledningsgrupp, hur förändringsarbete behöver förankras, sin egen arbetstid och balans. Björn kunde också hjälpa Sara att skapa lösningar, både med hjälp av att ställa frågor och ge råd.

Oenighet i ledningsgruppen

I mars 2018 bestämdes att Ekerö vårdcentral skulle ta över Veritas vårdcentral på Ekerö. Då verksamheterna satt i samma hus kunde övertagandet öppna upp för nya möjligheter, bland annat ville Sara starta en lättakut i de nytillkomna lokalerna. 

– När jag berättade det här för min ledningsgrupp, så tyckte inte alla att det var en bra idé. Det blev vår första kris som ledningsgrupp, vi tyckte olika i en stor och viktig fråga. Då blev mina möten med Björn värdefulla och med hjälp av honom kunde jag förstå hur jag skulle komma vidare. Han hjälpte mig tex att förstå hur jag kunde vägleda ledningsgruppen för att finna en förankrad väg framåt och nå ett gemensamt beslut, vilket vi också gjorde. Björn var neutral och konkret, vilket var väldigt befriande.

Nuläget och framtiden

Nu är vi tre år efter att ledar- och mentorprogrammet genomfördes. Sara arbetar numera bara 80% på vårdcentralen, både som chef och läkare. Den frigjorda tiden använder hon för att engagera sig som styrelseledamot i Praktikertjänst. Trots den kraftigt minskade arbetstiden får hon mer gjort.

– Jag är lugnare och tryggare som ledare, reflekterar mer och lyssnar mer nyanserat till både risker och möjligheter. Vi har en struktur med flera ledare och jobbar i små team som uppmuntrar alla till engagemang och ansvar. Det gör att jag kan släppa ifrån mig mycket mer och visa tillit.

Tanken på att vara klar med uppdraget finns inte längre. 

– Jag ser att vi kan utveckla vårdcentralen ännu mer och skapa ännu bättre lösningar för våra patienter och medarbetare. Vetskapen om att vi kommer göra det ihop och ha kul på vägen ger mig lust att vara med på resan.

Copyright - Take a Change