Sofia Breitholtz, VD, Reach for Change: “Stanna upp och reflektera när det känns som svårast att ta sig tid till det”

sofia breitholtz m logga - Sofia Breitholtz, VD, Reach for Change: "Stanna upp och reflektera när det känns som svårast att ta sig tid till det"

Reach for Change verkar för en bättre värld genom att stötta sociala entreprenörer över hela världen som förbättrar barns livsvillkor och förutsättningar. Med ett uppdrag att utveckla organisationen och identifiera en ny strategi för effektivisering och så småningom tillväxt för Reach for Change ställdes Sofia Breitholtz som VD inför en stor utmaning.

– Förnyelsen behövde ske relativt snabbt och innebar en transformation med nya ambitiösa målsättningar och förändrad strategi, organisation och erbjudande. Kort sagt en genomgripande förändring med snäv tidsram, berättar Sofia.

Fick ett coachingprogram

I samband med förändringsuppdraget fick Sofia tips om Take A Changes julklapp 2019 – ett executive coaching program till en ledare som verkar för en bättre värld. Hon ansökte och blev i hård konkurrens utvald. I ca åtta månader coachades hon av Frank Ekelund, Executive coach på Take A Change.

– Jag blev glad över möjligheten att få träffa Frank. Det var precis vad jag behövde i en situation med hög arbetsbelastning, tuffa beslut om strategival och situationer i organisationen som snabbt behövde hanteras. Genom förslag på olika verktyg, modeller och samtal, belyste han vikten av att utvärdera situationer och lyfta fram andra perspektiv. Det var väldigt värdefullt.

Utmaningar i förändringsarbetet

Sofia behövde engagera hela organisationen i förändringsarbetet, en organisation med verksamhet i 18 länder spridda över tre kontinenter. Att världen tidigt under 2020 drabbades av coronapandemin innebar ytterligare kommunikativa utmaningar. Utifrån organisationens nya fokus omorganiserades ledningsteamet och i ledningsgruppen sattes en ambitiös målsättning och strategi. Till 2030 ska Reach for Change nå ut till 30 miljoner barn och unga över hela världen. Att jämföra med att under de första 10 åren (2010-2020) ha nått ut till 4,3 miljoner barn och unga.

– Jag använde coachingsessionerna till att diskutera och få bolla kring förändringarna jag stod inför, till exempel omorganisering och att hitta en struktur för organisationen som kunde leverera mest resultat. Att få hjälp att reflektera över beslut och kommunikations- och förankringsmodeller var mycket värdefullt. Förändring handlar inte bara om mål och strategi, utan om processen att få människor att både förstå och känna en trygghet inför förändringen.

En tydlig väg framåt

Sofia berättar att Reach for Change nu, ett år senare, är på en stark  plats med en ambitiös och tydlig strategi och väg framåt. Medarbetarna har engagerat sig i förändringsresan och tillsammans åstadkommit nya resultat. Bland annat genom att starta tre stora nya program med ny finansiering. 

– Jag känner en väldig stolthet över var vi är idag. Vi är väl rustade för att jobba mot våra mål. På ett personligt plan som ledare har jag också utvecklats av att driva den här förändringen. Jag har lärt mig att jag måste stanna upp och reflektera när det känns som svårast att ta sig tid till det. Att ha ett externt bollplank, särskilt under perioder när man har flera parallella processer igång som ska leda till tydliga resultat, har också betytt mycket.

——————————————————————————————————————–

Sofias coachingprogram var en julklapp från Take A Change förra året. Vi är tacksamma och stolta över att ha fått följa hennes imponerande resa.

Nu har vi öppnat anmälan för att nominera sig till julklappen 2020. Så är du ledare i en organisation eller ett företag som verkar för en bättre framtid? Och vill du få coaching för att utveckla ditt ledarskap? Du kan läsa mer och nominera dig själv här.

——————————————————————————————————————–

Copyright - Take a Change