Coaching

Coachingprogram för chefer

Chefscoaching som ger mätbart resultat

Våra coachingprogram hjälper chefer och ledare till beteendeförändring i sitt ledarskap, i syfte att ge positiva effekter både för chefen själv och hens team. Programmen inkluderar mätverktyg (360, EQ) och mini-enkäter för mätning av ledarens progress. Genom att engagera sina viktigaste intressenter kan ledaren enklare förstå sin utveckling och vilka ansträngningar av beteendeutvecklingen som faller bäst ut och kommer både hens team och organisationen till gagn.

EQ ett kraftfull verktyg vid utveckling

I våra coachingprogram använder vi EQ assessment som verktyg för att chefen lättare skall förstå sina ledarbeteenden, hantera och påverka egna och andras känslor för att kunna åstadkomma utveckling och förändring. Utveckling av Emotionell Intelligens (EQ) utgår i stor utsträckning ledares förmåga att lyckas klara av de krav som följer med att leda i en företagsmiljö̈. Vanliga utmaningar bland de chefer som söker sig till oss är att få hjälp att i ledarskapet höja motivationen i sina team, hantera konflikter bland medarbetare, leda förändring eller att få balans i livet. Gemensamt för dessa utmaningar är att hanteringen av chefens egna och medarbetarnas känslor ofta har en avgörande betydelse för positiv förändring och utveckling. 

Take A Change’s lärandemodell

Vår modell hjälper chefer att få ett grepp om sin förändring på riktigt. Den kräver SJÄLVINSIKT, VILJA att förändras, och engagemang i att TRÄNA in nya vanor. Genom att tillämpa vår väl beprövade modell blir förändring möjlig att uppnå och också lätt att mäta och för andra att märka, då modellen tillåter ledaren att fokusera sin beteendeutveckling till det som ger störst effekt. Därmed kan ledare bli mer framgångsrik och åstadkomma mätbara resultat för sig själva och de intressenter som har störst värde av ett mer utvecklat ledarskap.   

Våra tjänster

360 GRADER EXECUTIVE COACHING-PROGRAM

Ett riktigt kraftfullt coachingprogram som främjar en hållbar coachingkultur i hela organisationen. Programmet betonar medverkan av intressenter, vilket innebär att aktivt söka feedback för förändring till en del av det dagliga samspelet. Arvodet för coachingen ligger till grund för att ledarskapsutvecklingen visar positivt resultat, vilket innebär en framgångsgaranti där Ingen utveckling innebär Ingen betalning till oss.

 • 9–12 månaders program
 • 360-bedömning och rapport
 • Utvecklingsplan
 • Mini-enkäter för mätning av utveckling
 • Framgångsgaranti med Ingen utveckling, Ingen betalning
 • Resultat mäts av intressenterna

180 GRADER CO-ACTIVE COACHING-PROGRAM

Detta program gör det möjligt för ledare och deras chefer att engagera sig i en ärlig dialog om ledarens styrkor och förbättringsområden samt planera för genomförande av förändringar. Ledarskapsutveckling utvärderas och mäts av de två parterna.

 • 6 månaders program
 • EQ-bedömning och rapport
 • Ledarskapsutvecklingsplan
 • Förankrad implementering av planen
 • Resultat mäts av ledaren och hans / hennes chef

KARRIÄRCOACHING PROGRAM

Ett coachingprogram med begränsad involvering av arbetsgivaren. Lämplig för mål i linje med bättre personliga eller professionella prestationer, eller för att utforska en ny karriärväg, internt eller externt. Resultaten av coachingprogrammet mäts uteslutande av deltagaren.

 • 3-6 månaders program
 • Bedömning av styrande egenskaper och rapport
 • Utvecklingsplan
 • Resultat mäts av deltagaren

Våra coacher

Hos Take A Change hittar du enbart affärsmässiga seniora coacher som har egen ledarerfarenhet, relevant coachutbildning och internationell erfarenhet av att coacha chefer på alla nivåer, från VD till chef för första gången. Vi utgår ifrån Stockholm, Sverige, men våra kunder och klienter finns i hela världen. Vi arbetar främst i näringslivet och privat sektor, men åtar oss även uppdrag inom offentlig sektor.

agneta

Agneta Åkerhielm

Partner

460725304700

Coaching

Frank Ekelund

Partner

460703077671

Copyright - Take a Change