Det här gör Take A Change i samband med coronaviruset

Senast uppdaterad den 8 april.

Med hänsyn till den rådande situationen kring utbrottet av Coronaviruset (Covid-19) och ökad risk för smittspridning, den allmänna oron och våra kundföretags restriktioner, har Take A Change vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder. Du som deltar i program hos oss ska kunna fortsätta din utvecklingsprocess som planerat och känna dig trygg.

Vi genomför följande åtgärder för att minska risken att våra medarbetare och våra kunder/klienter smittas och/eller bidrar till smittspridning.

  • Generellt gäller att om du som deltagare har symtom på sjukdom, såsom feber, hosta eller andningsbesvär, ber vi dig att ställa in din medverkan i planerad Learning lab, mentorprogramsträff eller coaching session. 
  • Vi erbjuder alla som har individuella sessioner (tex coaching, debrief-sessions, förankringsmöten) att genomföra dessa via video. Take A Change har många och goda erfarenheter av att använda video-möten, då vi coachar ledare över hela världen på detta sätt.
  • Learning labs och gruppträffar erbjuder vi virtuellt via Zoom istället för att träffas fysiskt. Vi anpassar innehåll och upplägg utifrån dessa förutsättningar så att kvaliteten upprätthålls.
  • Om Learning labs eller gruppträffar bokas om, dvs flyttas till nytt datum, pga Corona/reseförbud/etc. ger vi en rabatt på ombokningskostnaden.
  • För att fortsätta skapa progress i pågående program, som skjuts fram pga ombokning, adderar vi i dessa fall hemuppgifter som ska hjälpa till att bibehålla fokus på utveckling.
  • Medarbetare på Take A Change jobbar hemifrån när de inte har möten inbokade på kontoret. Medarbetare med sjukdomssymtom eller som besökt högriskområde ska stanna hemma.
  • Vi har gott om tvål och handsprit på kontoret och uppmanar både medarbetare och besökare att använda detta.

I övrigt följer vi myndigheternas råd och rekommendationer. De åtgärder vi genomför kan därför komma att ändras framöver.

Vårt primära fokus är att skapa mätbar utveckling för ledare och deras team. Med ovan åtgärder kommer vi att fortsätta kunna göra det, samtidigt som vi minskar risken för att bidra till smittspridning och visar omsorg om oss själva, våra kunder och klienter.

Copyright - Take a Change