Effektiv intern ledarutveckling

Ett utvecklat ledarskap kan ge många goda resultat, såsom motiverade medarbetare, bättre resultat, bra stämning, lägre personalomsättning och känsla av att arbeta gemensamt mot ett högre mål. Resultat som kan bidra till att nå organisationens affärsmål. Även om ett utvecklat ledarskap inte löser alla företagets utmaningar, så är det en viktig faktor. Därför är det högst relevant att arbeta för att höja ledarskapet.

Som ett komplement eller alternativ till ledarprogram, kan man skapa bra intern ledarutveckling. Då använder man interna resurser – dina ledare blir utvecklingsledare.

Här kommer några tips om hur du kan utveckla dina ledare i egen regi:

Skapa erfarenhetsgrupper. Sätt ihop grupper av chefer, ca 4-6 stycken per grupp och låt de ses med jämna mellanrum. Då får de chansen att fritt diskutera sitt ledarskap och utmaningar de har i vardagen. Det skapar även samsyn kring ledarskapet. Grupphandledning kan hjälpa till att få igång diskussion och struktur. Ni kan exempelvis låta gruppen diskutera hur era ledarkompetenser syns i vardagen, en ledarkompetens per träff, etc.

Interna mentorprogram. Skapa ett strukturerat internt mentorprogram med mer seniora chefer som mentorer och mer juniora chefer som adepter. Utbilda mentorer/adepter i mentorskap och ordna några gemensamma träffar med till exempel föreläsningar/diskussion om ledarskap, ledarkompetenser, leda mot affärsmål, ett dilemma etc.

Levande feedback. Utvecklingstriader av chefer som arbetar ganska nära varandra och ser varandras ledarskap i vardagen. Sätt upp feedback-sessioner vid jämna mellanrum. Låt två personer diskutera den tredje chefens ledarskap (Vad är bra? Hur speglar ledarskapet våra ledarkompetenser? Vad tänka extra på?). Den tredje chefen lyssnar först och kommenterar först när de andra har pratat klart. Därefter roterar man. Lagom tid är en 20 minuter per person, en timme totalt.

Interna nätverk. En annan metod är att skapa interna nätverk inom organisationen. Nätverk kan till exempel skapas utifrån olika teman (nå dina affärsmål, utveckla/behålla personal, coachande ledarskap etc) eller genom att lyfta fram grupper som man vill stärka (t ex kvinnliga chefer, unga chefer, specialister). Nätverken kan antingen styras eller lämnas att själva skapa sin styrning. Rimligt är att ställa vissa krav på mötesfrekvens, deltagande och dokumentation.

Som vanligt gäller det att först formulera tydligt syfte och mål för insatsen, så att du vet vad ni vill uppnå och utveckla. Fundera därefter över lämplig insats. Ta eventuellt hjälp för att komma igång och hitta struktur och metod som fungerar.

Har du några tips, erfarenheter och idéer om intern ledarutveckling? Dela gärna med dig – kommentarfältet är fritt att använda!

Du är förstås också varmt välkommen att höra av dig om du vill diskutera vad ni kan göra för interna insatser. Vi har metoder och processer för intern ledarutveckling som kan hjälpa er att ta steget. Är du mer intresserad av ledarprogram kan vi även hjälpa er med det!

Trevlig helg!

//Frank Ekelund, Take A Change

Copyright - Take a Change