Fem goda effekter av mentorprogram!

”Min mentor är fantastisk!”

Att ha en mentor som underlättar och hjälper dig att utvecklas i den riktning du själv vill är en ynnest. Citatet ovan är hämtat från en uppföljning av mentor-adeptrelationer som vi utför åt en kund, i ett mentorprogram som vi genomför åt dem. Fler goda citat skulle med lätthet kunna läggas till, det är många som tycker mentorskapet ger väldigt mycket!

Även i forskningen har flera goda effekter av mentorskap kunnat fastställas. En studie gjord vid Linköpings Universitet listar följande goda effekter av mentorskap på organisatorisk nivå:

1.   Lägre personalomsättning. Mentorprogram kan minska personalomsättningen. Mentorskap är därmed en metod för talent retention, dvs ett verktyg för att behålla talanger.

2.   Stärkt arbetsgivarvarumärke/employer branding. Mentorprogram med chefer som mentorer främjar organisationens attraktivitet som arbetsgivare

3.   Ökad prestation. Mentorskap ger kunskapsöverföring, och adepten utvecklar ökad förmåga att utföra uppgifter med hög kvalitet.

4.   Höjd arbetstillfredsställelse. Mentorprogram skapar höjd arbetstillfredsställelse.

5.   Ökad produktivitet och organisationskunskap. De nya nätverk som skapas ökar medvetenhet om vad olika roller gör och ansvarar för i organisationen.

Det goda mentorskapet är egentligen enkelt. En stor portion personligt engagemang och nyfikna, förtroendefulla dialoger under en avsatt tidsperiod. Givetvis har mentorn också erfarenhet och stor kompetens inom det område mentorskapet avser.

Mentorskap kan sättas upp både med interna och/eller med externa mentorer. Ofta anordnas mentorskap i programform, med löptid om cirka ett år. Det finns även öppna program på marknaden att anmäla sig till. Utgå från ditt syfte och målsättning med utvecklingsinsatsen innan du bestämmer dig för att använda mentorskap som metod och hur den bäst designas.

Mentorskap är en kostnadseffektiv metod för att skapa utveckling. Take A Change har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa framgångsrika mentorprogram, som skapar goda mentor-adeptrelationer. Vi har utvecklat helhetskoncept som säkerställer genomförandet och underlättar för er. Hör gärna av dig om du är intresserad av att få veta mer om hur vi kan hjälpa just er.

Vill du ha mer inspiration om olika syften och mål med mentorskap – håll utkik på bloggen. Nästa inlägg jag skriver tänkte jag skulle få handla om just det. Har du frågor, synpunkter eller reflektioner – hör av dig eller dela dem direkt här i kommentarsfältet! Personligt svar utlovas 🙂

Allt gott //Frank Ekeleund, Take A Change

Copyright - Take a Change