Goda skäl för mentorprogram

Varför driver man egentligen mentorprogram? Jag tror det vanligaste svaret är att man vill åstadkomma kunskapsöverföring och lärande mellan någon som är mer senior till någon mer junior. Gott så. Men så snubblar jag över en intressant litteraturstudie från Linköpings universitet (2010) som beskriver nedan organisatoriska effekter av mentorskap. Kanske kan det ge oss några ytterligare goda skäl att driva mentorprogram.

1. Lägre personalomsättning. Mentorprogram minskar personalomsättningen. Tänkvärt för dig som vill behålla dina talanger. Kanske skulle mentorskap kunna vara en bra metod för talent retention, dvs ett verktyg för att behålla talanger?

2. Varumärket som arbetsgivare. Mentorprogram med chefer som mentorer främjar organisationens attraktivitet som arbetsgivare. Alla employer branding experter borde lyssna med stora öron.

3. Prestation. Mentorskap ger kunskapsöverföring, och adepten utvecklar ökad förmåga att utföra uppgifter med hög kvalitet.

4. Arbetstillfredsställelse. Mentorprogram skapar även höjd arbetstillfredsställelse. Jag undrar om mentorskap även ger positiva effekter på individers motivation?

5. Effektivitet och organisationskunskap. Det finns studier som visar på ökad produktivitet och ökad medvetenhet om olika roller i organisationen.

Med tanke på effekterna, bör mentorprogram betraktas som ett strategiskt verktyg inom HR. Det är dessutom en kostnadseffektiv metod som tillåter att kompetensutvecklingen sker i vardagens kontext.

Goda skäl för dig att införa mentorprogram i din organisation?

//Frank Ekelund, Take A Change

Copyright - Take a Change