Insiktsfull frukost om framtidens ledarskap

insiktsfrukost 191210 1 1024x768 - Insiktsfull frukost om framtidens ledarskap

Stora summor investeras i ledarutveckling, men insatserna mäts sällan och data som påvisar resultat saknas. Blir våra ledare bättre? Detta var temat när vi bjöd in några ledare inom HR och L&D till en insiktsfrukost. 

Tankar och erfarenheter delades och nya insikter föddes i diskussionerna med våra gäster Johanna Thermaenius från Keolis, Jonas Lundmark från Kronans Apotek, och Katarina Söderstedt från Unibail-Rodamco-Westfield. 

Här delar vi med oss av några tankar från samtalet.

Hur behöver ledarskapet utvecklas framöver?

Alla ser generellt att organisationer måste bli mer snabbfotade och agila för att möta snabba förändringar, behålla/utveckla/motivera medarbetare samt skapa en kultur som förlitar sig mindre på process och mer på värderingar.

  • Ledarens förmåga att bygga team kommer att bli allt viktigare, alla i ett team behöver hjälpas åt att leda
  • Som ledare behöver man bättre förstå sin roll och uppdrag och utveckla ökad självinsikt om egna styrkor och utmaningar
  • Mer agilt ledarskap som skapar tillit och involvering, ersätta det processbaserade
  • Öka förmågan att utveckla medarbetare både för ökad intern rörlighet och attraktivitet utanför egna organisationen
  • Individualiserad utveckling, ge varje chef utveckling i det som hen behöver och vill

Vilka behov har ni av att mäta ledarutveckling och vad vill ni veta (mäta)?

Johanna, Jonas och Katarina har baserat på egna erfarenheter och mätningar sett att ett utvecklat ledarskap skapar bättre team, ökad kundnöjdhet, bättre prestationer och resultat. Några tankar om mätning av ledarutveckling:

  • Mäta ledares förmåga att skapa engagemang, kundnöjdhet, personalomsättning, förmåga att leva och inspirera företagsvärderingar
  • Intressanta nya mått att följa är till exempel personalomsättning per chef och intern rörlighet per chef 
  • Skapa möjlighet för ledaren att göra egna pulsmätningar istället för att HR är avsändaren

Tack, Johanna, Jonas och Katarina för en intressant och trevlig morgon!

Copyright - Take a Change