Kompetensöverföring mentorskap

2014-03-25  Take A Change har fått i uppdrag att hjälpa EU-projektet Matchning Södertörn med kompetensöverföring i genomförande av mentorskapsprojekt. Stödet omfattar ”train the trainer” utbildning och metodstöd till genomförande projekt.

För mer info om uppdraget och hur Take A Change arbetar med mentorskap och mentorprogram, kontakta uppdragsledande konsult Frank Ekelund.

 

Copyright - Take a Change