Ledarbedömning för ny kund

2015-01-07 Take A Change har fått en ny kund inom ledarbedömning och kommer att hjälpa organisationen med flera ledarbedömningar.

För mer information, kontakta Agneta Åkerhielm, Partner, Take A Change

Copyright - Take a Change