Ledare får insikt för ny utmaning

2015-03-19 Take A Change kommer genomföra ledarbedömningar för ett antal nya chefer i samband med bildande av en ny organisatorisk enhet. Ledarbedömningarna syftar framför allt till att ge ledarna insikt om vilka utmaningar de står inför, vilka styrkor de har att bygga framgång på och vad de behöver utveckla.

För mer information, kontakta Agneta Åkerhielm.

Copyright - Take a Change