Ledarskap och feedback – fem goda skäl!

Ett antal chefer fick uppskatta hur stor del av sin tid de lägger på att ge återkoppling/feedback – snittet blev 40%. När samma chefer sedan filmades och observerades, så visade det sig att de i själva verket lade mellan noll och två procent av tiden på feedback och återkoppling. Häpnadsväckande, väldigt intressant och lite oroande. Studien, som ingår som en del av KTH-forskaren Simon Elvnäs avhandling, fick mig att fundera. Varför spelar feedback så stor roll i chefsrollen?

Feedback har visat sig vara det chefsbeteende som i högst utsträckning påverkar medarbetarna att göra sitt jobb, vilket också en av utgångspunkterna i studien ovan. Jag ser fem goda anledningar till att feedback är chefens viktigaste beteende, som också har stöd i forskning:

  1. Feedback skapar lärande. Genom att få återkoppling på det du gör och dina mål utvecklas du. Du får veta vad som är bra och rätt och vad du behöver ändra på.
  2. Feedback skapar motivation. Att utvecklas och bli bra på något driver på din inre motivationen. Feedback kan i hög grad hjälpa till att stärka den.
  3. Feedback höjer produktiviteten. Återkoppling innebär att chefen engagerar sig i dig. Produktionen ökar när ledningen intresserar sig mer för medarbetarna (Hawthorne-effekten). Andra studier har visat på att feedback kan leda till 50% förbättring av gruppers prestation.
  4. Feedback styr till rätt beteende. Signaler styr ungefär 20% av ditt beteende, konsekvenserna 80%. Dina arbetsinstruktioner eller mål kan liknas vid signaler, medan feedback på det du gjort/presterat är en konsekvens. Med feedback, framför allt sådan som är positiv för medarbetaren, kan du alltså styra mot önskat beteende och prestation.
  5. Feedback minskar stress. Återkoppling på det du gör och presterar innebär också att du får en mätsticka på din egen prestation. Att veta hur man presterar i förhållande till realistiska mål minskar stress.

Feedback är empatisk kommunikation som kräver att chefen sätter sig in i medarbetarens situation. Att bli sedd och bekräftad är grundläggande mänskliga drivkrafter. Kanske är det inte så konstigt att feedback är så viktigt?

För att organisationer och chefer ska lyckas bättre med återkoppling krävs att cheferna ser och förstår nyttan med feedback och utbildas i vad bra feedback är. HR behöver stötta organisationens chefer med denna kunskap och skapa processer som understödjer snabb feedback. Titta vidare på till exempel agil performance management, lean och lärande organisation som hjälper er att ta steget. Mer om detta på bloggen framöver.

Är du intresserad av att veta mer – hör gärna av dig. Eller använd kommentarsfältet till att ge lite feedback 🙂 på inlägget. Och så lite feedback till dig – tack för att du tog dig tid att läsa inlägget!

//Frank Ekelund, Take A Change

Copyright - Take a Change