Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutvecklingsprogram som skapar mätbar förändring 

Ledarutveckling som formar en ledarskapskultur och utvecklar cheferna individuellt 

Våra kunder har ofta en idé om vilken kultur och vilket ledarskap som deras organisationer behöver för att kunna uppnå sina affärsmål och strategier. Det önskade ledarskapet innebär olika typer av utmaningar för respektive chef. Den ena chefen har behov av att prioritera bättre, den andre att coacha sina medarbetare och den tredje att inspirera till en vision. I våra program för ledarutveckling genomför vi Learning Labs där alla chefer genomgår samma träning. Därutöver genomför vi individuella coachingsessioner där chefernas individuella olikheter respekteras och vi kan hjälpa var och en att utvecklas utifrån sina styrkor och det ledarbeteende som ger störst effekt för just deras ledarskap. Det skapar både ett gemensamt språk, nätverk och verktyg för organisationen – en ledarkultur – samtidigt som cheferna kan utvecklas utifrån sina individuella utvecklingsbehov. 

Hur utvecklar man ledarskap på ett mätbart sätt?

I våra ledarutvecklingsprogram mäter vi deltagarnas ledarbeteenden genom 360-graders mätningar. De får därefter individuell coaching i att förstå och acceptera sitt resultat och hjälp att komma till självinsikt. Därefter är det lättare att välja att arbeta med det ledarbeteende som kommer göra störst skillnad. Under programmets gång gör vi uppföljande mini-enkäter för mätning av progress. Därmed blir det tydligt vad som förbättrats och vilket resultat som deltagarens ansträngningar har gett för att skapa positiv förändring.

För HR blir våra mätningar ett centralt verktyg i att inventera och förstå vilka utmaningar som cheferna har för att bli mer effektiva i sitt ledarskap. Med insikten av sammanställd data kan HR agera mer agilt och datadrivet och rikta insatser mot de områden där reella behov finns.

Emotionell förmåga och affärsmässighet

Våra program bygger på beprövade metoder med förankring i studier och forskning. Vi är duktiga på att sätta oss in i våra kunders affär och strategi och vilka krav den ställer på ledarskap. För att skapa individuell självinsikt och potential använder vi ett EQ-i 2.0, ett test som mäter emotionell förmåga och hjälper ledarna att förstå sig själva. Testet kan genomföras som 360-mätning, alternativt göras som självskattning och komplement till kundspecifika 360-verktyg.

Take A Change’s lärandemodell

Vår modell innebär att ta tag i sin förändring på riktigt. Det kräver SJÄLVMEDVETENHET, VILJA att förändras, och engagemang i att TRÄNA in nya vanor. Genom att tillämpa vår väl beprövade modell blir förändring möjlig att uppnå och lätt att mäta. Det gör att ledarna individuellt kan fokusera sin utveckling kring det ledarbeteende som kommer ge störst effekt. 

Hos Take A Change hittar du enbart affärsmässiga seniora coacher som har egen ledarerfarenhet, relevant coachutbildning och internationell erfarenhet av att coacha chefer på alla nivåer, från VD till chef för första gången. Vi utgår ifrån Stockholm, Sverige, men våra kunder och klienter finns i hela världen. Vi arbetar främst i näringslivet och privat sektor, men åtar oss även uppdrag inom offentlig sektor.

Våra tjänster

SKRÄDDARSYTT LEDARSKAPSUTVECKLINGSPROGRAM

Organisationens förutbestämda gemensamma behov av ledarskapsutveckling fastställer riktlinjen för varje deltagares coachingprogram. Ett transparent program som innebär att HR och chefer har en översikt och insyn i vad deras ledare försöker utveckla och deras framsteg.

  • 5-10 coachingträffar
  • Bedömning och rapport
  • Utvecklingsplan
  • Förankrad implementering av planen
  • Översikt över framsteg
  • Uppföljningar och rapportering till HR
  • Resultat mäts av intressenterna

Våra coacher

Hos Take A Change hittar du enbart affärsmässiga seniora coacher som har egen ledarerfarenhet, relevant coachutbildning och internationell erfarenhet av att coacha chefer på alla nivåer, från VD till chef för första gången. Vi utgår ifrån Stockholm, Sverige, men våra kunder och klienter finns i hela världen. Vi arbetar främst i näringslivet och privat sektor, men åtar oss även uppdrag inom offentlig sektor.

Copyright - Take a Change