Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling med mätbara resultat

Utveckla ledningsgruppen att bli effektivare

I våra utvecklingsprogram för ledningsgrupper möjliggör vi för grupper att utvecklas till effektiva team. Vi startar vårt samarbete med ledningsgrupper i ett 9-12 månaders utvecklingsprogram som innehåller både Learning Labs där hela teamet deltar samt individuella utvecklingsmoment för cheferna. Det skapar fördjupad insikt både om sig själv och gruppen samt ett starkt engagemang till att bidra till ledningsgruppens framgång. Även coaching av VD och ledningsgruppens chefer omfattas i programmet, utifrån var och ens vilja och behov. Nyckeln i vårt arbete är att hjälpa teamet själva förstå och ta ansvar för den utveckling som behövs för att uppnå de gemensamma affärsmålen. 

Vi är vana att arbeta med ledningsgrupper i olika situationer. Ofta finns en önskan om att samverka bättre tvärfunktionellt i organisationen för att lösa problem, skapa samverkan och öka värdeskapande aktiviteter. Andra gånger finns det samverkansproblem i ledningsgruppen såsom konflikter eller medlemmar som har egna agendor. Det krävs en beslutsam högsta chef som väljer att arbeta proaktivt med sin ledningsgrupp med ambitionen att ständigt utveckla och förbättra gruppens effektivitet och samverkan. Vår approach är att verklig utveckling tar tid och därför krävs en genuin vilja att samarbeta uthålligt med ledningsgrupper för att nå maximal effekt.

Evidensbaserat ramverk och affärsmässighet

Vårt arbete med ledningsgrupper vilar på beprövade metoder med förankring i forskning. Vi är samtidigt duktiga på att förstå våra kunders affär och strategi och vilka krav den ställer på ledningsgruppen och dess samverkan. Forskning och teorier inom team betonar vikten av att skapa tillit inom teamet, att skapa ett sammanhang av psykologisk trygghet. Oliktänkande och olikhet behöver främjas samtidigt som gruppen behöver sträva i samma riktning. I programmet utgår vi till stor del från Patrick Lencionis modell för funktionella (och dysfunktionella)  team, vilket omfattar förmåga till tillit och förtroende, konstruktiv konflikt, fatta beslut med buy-in, hålla varandra ansvariga och sträva mot ett gemensamt mål. För att skapa individuell självinsikt och förstå olikheter inom teamet använder vi EQ-i 2.0, ett test för emotionell förmåga, som hjälper gruppens medlemmar att förstå hur de kan bidra till gruppens utveckling.

Take A Change’s lärandemodell

Vår modell innebär att gruppen tar tag i sin förändring på riktigt. Det kräver SJÄLVMEDVETENHET, VILJA att förändras, och engagemang i att TRÄNA in nya vanor. Genom att tillämpa vår väl beprövade modell blir förändring möjlig att uppnå och lätt att mäta. I ledningsgruppsutvecklingen hjälper vi både enskilda chefer och gruppen som helhet att få insikter, utveckla motivation och träna de beteenden som kommer göra skillnad för teamet. Det gör att ledningsgruppen kan bli mer framgångsrik och mer samverkansinriktad. En positiv förändring. 

Våra tjänster

TEAMUTVECKLINGSPROGRAM

Studier visar att tre förutsättningar är väsentliga för gruppers effektivitet; tillit mellan medlemmarna, en känsla av gruppidentitet och en känsla av gruppeffektivitet. Vi lär team att känna igen sina känslomässiga processer och hjälper dem att bygga effektiva beteenden och hantera svårigheter som förhindrar teamprestation. Vi arbetar progressivt genom vår inlärningsmodell, teamet bedömer och möter sina egna framsteg.

  • Teambedömning
  • Teamutvecklingsplan
  • 5-10 coachingträffar
  • Resultat mäts av teammedlemmarna

Våra coacher

Hos Take A Change hittar du enbart affärsmässiga seniora coacher som har egen ledarerfarenhet, relevant coachutbildning och internationell erfarenhet av att coacha chefer på alla nivåer, från VD till chef för första gången. Vi utgår ifrån Stockholm, Sverige, men våra kunder och klienter finns i hela världen. Vi arbetar främst i näringslivet och privat sektor, men åtar oss även uppdrag inom offentlig sektor.

Copyright - Take a Change