Mentorprogram

Mentorskap – utvecklas som chef genom en mentor

Mentorprogram för chefer

I våra mentorskapsprogram får mindre erfarna ledare och chefer möjlighet att utvecklas genom att matchas ihop med och möta en mer senior ledare med relevant erfarenhet – en chefsmentor. Även om mentorskapet primärt är tänkt som ett individuellt utvecklingsprogram för adepten, så är lärandet  ömsesidigt och utvecklar både mentor och adept. Mentor och adept träffas cirka en gång per månad under 9-12 månaders tid. 

Inget mentorskap blir bättre än mentorn, vars förmåga att lyssna, coacha och kunna delge sina erfarenheter på ett sätt som är insiktshöjande för adepten, är avgörande för mentorskapets resultat. Därför lägger Take A Change stor vikt vid urvalet av mentorer och matchningen mellan mentor och adept. Take A Change hjälper också mentorer och adepter att förstå sina roller och samspelet i mentorparet. 

Handbok i mentorskap med verktyg som utvecklar ledarskap

Alla deltagare i våra mentorskapsprogram får en handbok i mentorskapet som ger guidning och en ram för mentorskapet. Handboken innehåller rollbeskrivningar, övningar för mentorskapet, mål och förväntanskontrakt, beprövade verktyg och samtalsteman. Verktyg rör exempelvis områden som strategi och ledarskap, motivation och engagemang, livsbalans i arbetet, styrkor och utvecklingsområden, coachande ledarskap, prioritering och beteendeförändring. Utöver några obligatoriska moment, så bestämmer mentorparet själva hur de planerar sitt mentorskap och vilka övningar som är relevanta för just dem. 

Vår handbok baseras på best practice och våra gedigna erfarenhet inom mentorskap. Sedan 2010 har Take A Change genomfört mentorskap för fler än 1 200 mentorpar.

Både individuella och organisatoriska mentorprogram

Take A Change erbjuder individuella mentorskap där enskilda chefer (adepter) matchas med externa mentorer i Take A Changes nätverk av duktiga ledare. Dessutom genomför vi organisatoriska mentorprogram där vi hjälper företag och organisationer att genomföra utvecklingsprogram med flera deltagande mentorpar, vanligtvis 10-20 mentorpar per program. I de organisatoriska programmen finns både adepter och mentorer inom den egna organisationen. Våra organisatoriska mentorprogram kan genomföras med olika kundanpassade syften såsom ledarutveckling, talangprogram och personlig utveckling.

Take A Changes unika lärandemodell

Vår modell innebär att ta tag i sin förändring på riktigt. Det kräver SJÄLVMEDVETENHET, VILJA att förändras, och engagemang i att TRÄNA in nya vanor. Genom att tillämpa vår väl beprövade modell blir förändring möjlig att uppnå och lätt att mäta. I mentorskap jobbar mentorparet utifrån modellen för att välja ut de områden som är viktigast för adepten att utveckla och träna samt löpande i samarbetet för att skapa positiv förändring i vardagen.

Våra tjänster

PERSONLIGT MENTORPROGRAM

Programmet passar för ledare som söker stöd från en senior mentor med erfarenheter från liknande utmaningar. Vi gör en noggrann matchning av deltagarens önskan med en av våra noga utvalda mentorer. Vi stöder mentorparet att knyta an till och arbeta med vår strukturerade Mentorsmetod och lärandemodell för att nå mål. Programmets framgång mäts av båda parter tillsammans.

 • 9 månaders program, individuella träffar månadsvis
 • Mentorutbildning – EQ-bedömning och rapport för mentorn
 • Uppstartsmöte, introduktion till processen
 • Mentorhandbok, uppföljning och support
 • Resultat mäts av mentor och adept

ORGANISATORISKT MENTORPROGRAM

Vi driver mentorskap för flera genom vår lärandemodell som utvecklar organisationen, underlättar nätverkande, skapar lärande och erfarenhetsutbyte. Programmet ger adepter en individuellt anpassad möjlighet till utveckling och mentorer ett unikt tillfälle att utveckla sitt ledarskap. Programmets framgång mäts av organisationen och de två parterna.

 • 9-12 månaders program, individuella träffar månadsvis
 • 3 Learning Labs inom mentorskap
 • Ledarskapsutvecklingsplan
 • Förankrad implementering av planen
 • Mentorhandbok och support
 • Utvecklingsuppföljningar och rapportering till HR
 • Resultat mäts av organisation, mentor och adept

ÖPPNA MENTORPROGRAM

Take A Change genomför också ett antal mentorprogram i samarbete med några medlemsorganisationer. Vi är förstås väldigt stolta över att få genomföra dessa program och leverera expertis inom mentorskap. Läs mer om de olika programmen nedan, vanligtvis kräver deltagande medlemskap i respektive organisation. Representerar du en medlemsorganisation kan vi också hjälpa er att designa och genomföra liknande program.

 • Sveriges Ingenjörers chefsmentorprogram. Individuell ledarutveckling som riktar sig till chefer med ingenjörsbakgrund och som antingen är nya i rollen eller är mer erfarna ledare. Läs mer (extern länk).
 • Sveriges Ingenjörers mentorprogram ingenjörsmentor. Ett program för nyanlända ingenjörer och etablerade ingenjörer i Sverige. Genom mentorskap vägleda ingenjörer som nyligen anlänt till Sverige. Läs mer (extern länk)
 • Sveriges Läkarförbunds chefsmentorprogram.  Skräddarsytt för läkare som är chefer. Mentorprogrammet stärker nya chefer i sitt ledarskap samt att utvecklar deltagarnas coachande förhållningssätt som ledare. Läs mer (extern länk).
 • Juseks mentorprogram KlivIn. Mentorskap för ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker eller kommunikatörer med utländsk bakgrund och utbildning. Läs mer (extern länk).

Hitta en mentor – våra mentorer

Take A Changes mentorer är yrkesverksamma chefer som har egen ledarerfarenhet, relevant bakgrund och hög motivation och lämplighet för att vara mentor. Vi har vår bas i Stockholm, Sverige, men våra mentorer finns över hela Sverige och kan i viss mån erbjudas utanför Sverige. Våra mentorer arbetar främst i näringslivet och privat sektor, men vi åtar oss även uppdrag inom offentlig sektor. 

Copyright - Take a Change