Nu lanseras Feedforward Me™!

agneta ffm - Nu lanseras Feedforward Me™!

Äntligen kan vi stolt berätta att vi nu lanserar vårt digitala verktyg för mätbar ledarutveckling – Feedforward Me

Agneta Åkerhielm är Partner och executive coach på Take A Change. Här berättar hon om tjänsten, varför vi utvecklat den och hur vi ser att den kan bidra till framtidens ledarutveckling.

Fem frågor till Agneta:

Varför har Take A Change skapat Feedforward Me™?

– Vi såg ett behov av att företag och organisationer vill kunna stötta sina chefer i sitt ledarskap och tydligare kunna se effekterna av den utvecklingen. Vi såg också själva brister i det traditionella sättet att ”lära ut” ledarskap. Sen länge har vi sett att vi inte kan hjälpa någon till utveckling som inte själv har motiv och är fullt committad. Inte heller behövs fler ledarskapsböcker eller inspirationsdagar. Lärande sker bäst i vardagliga situationer på jobbet, genom att få syn på de egna ledarbeteendena och få hjälp att hitta nya mer effektiva vanor.

Vilka utmaningar och problem hoppas ni kunna lösa med tjänsten?

– Ett problem har länge varit att det är svårt att räkna hem investeringar i ledarskapsutveckling. Man upplever inte att det går att mäta annat än att fråga chefen om den personliga upplevelsen; ”Var programmet bra?”, ”Vad gav det dig?” etc. En annan utmaning är att få till utveckling i vardagen över tid och med involvering. Feedforward Me™ kommer göra det lättare att lite varje dag utveckla ett ledarskap som gör skillnad, för ledaren själv, sina kollegor, teamet de leder och ytterst företaget.

Vilken är er primära målgrupp/marknad för tjänsten?

– Den primära målgruppen är chefer på alla nivåer för alla organisationer. Det viktiga är att chefen har 6-8 kollegor/stakeholders som hen kan involvera för sin utveckling, gärna en mix av medarbetare, chefskollegor och chefens chef. För större organisationer, som redan har ett utvecklat tänk och processer för succession planning, talent & performance management, kan tjänsten hjälpa till att skapa transparens och organisatorisk förankring kring sådana. Utöver detta skapar den en överblick för HR och Management att förstå vad deras chefer försöker utveckla och vilken progress de visar.

Hur påverkar tjänsten er verksamhet inom ledarutveckling – kommer tjänsten ersätta ”coachen”?

– Nej det tror jag inte. Behovet av att ibland behöva ta hjälp utifrån av en opartisk ”tränare” kommer att fortsätta finnas. Istället kan coachingen kombineras med Feedforward Me™. Men visst, med hjälp av tjänsten skapas genast interna coacher. På sikt blir dessa också skickliga coacher, som kan ersätta oss. Det är å andra sidan vår vision med Take A Change – att bli ännu fler i vår community of positive change. Ju fler som använder tjänsten i samma företag/organisationer, desto starkare coachande kultur, desto starkare engagemang för ett utvecklat ledarskap.

Vad hoppas du har hänt med tjänsten på fem års sikt?

– Min vision är att den skall förändra sättet företag och organisationer investerar i sina chefers utveckling. Att lärandet flyttar ut till den operativa vardagen och sker naturligt mellan chefer, deras chefskollegor och medarbetare. Och om Take A Change och Feedforward Me™ effektivt kan hjälpa våra kunder och klienter att skapa positiv förändring genom sitt ledarskap och det skapar märkbar och mätbar framgång, kommer jag personligen vara både lycklig och nöjd. Det är vår vision!  

Vill du veta mer om hur du kan använda Feedforward Me™ i din organisation? Vi berättar gärna! Boka en demo här.

//Team Take A Change

Copyright - Take a Change