Filmer om mentorskap

2013-10-19 Nu är Take A Change igång med inspelningen av tio kortfilmer om mentorskap. I filmerna kommer vi att få följa ett mentorspar och deras samarbete. Filmerna är en del i det koncept vi erbjuder för att hjälpa organisationer att driva framgångsrika mentorsprogram. Vi ser fram emot att om några månader kunna bjuda på någon […]

Mentorsprogram uppmärksammas

2013-09-05 De mentorsprogram som Sveriges Ingenjörer tillsammans med Sfinx driver, får idag positiv uppmärksamhet i SvD. Take A Change AB levererar i samarbete med Thinkandact stöd till mentorer och adepter, i form av rådgivning i utformningen av programmet, handbok i mentorskap och utbildningsinsatser för framgångsrika mentorsrelationer. Vi är stolta över att få vara med och […]

Nationellt mentorprogram, nytt uppdrag

2013-05-23 Take A Change har fått förtroendet att arbeta fram ett nytt koncept för mentorprogram i samarbete med kund. Mentorprogrammet arrangeras i vår kunds regi och det första mentorprogrammet kommer att starta i inledningen av 2014. Målgrupp för adepter är unga yrkesverksamma akademiker och målgruppen för mentorer är chefer. Mentorprogrammet kommer genomföras över hela landet […]

Ingenjörsmentor 2013

I veckan startade vi upp första mentorprogrammet i Ingenjörsmentor 2013. Det var en lyckad uppstart, med stort engagemang och deltagande. Anordnare av mentorprogrammet är Sveriges Ingenjörer och Sfinx. För dig som är ingenjör, medlem i Sveriges Ingenjörer och vill bli mentor – sök till nästa mentorprogram som startar i augusti. Se mer info på Sveriges […]

Goda skäl för mentorprogram

Varför driver man egentligen mentorprogram? Jag tror det vanligaste svaret är att man vill åstadkomma kunskapsöverföring och lärande mellan någon som är mer senior till någon mer junior. Gott så. Men så snubblar jag över en intressant litteraturstudie från Linköpings universitet (2010) som beskriver nedan organisatoriska effekter av mentorskap. Kanske kan det ge oss några ytterligare […]

Take A Change startar nytt mentorprogram

2013-02-13 Vi har återigen fått förtroendet att driva ett mentorprogram för en av våra kunder. Mentorprogrammet löper under 9 månader och omfattar utbildning i mentorskap för mentorer och adepter, gemensamma träffar, löpande stöd och coaching till mentorparen, uppföljning och utvärdering samt framtagande av anpassad mentorskapshandbok.

Copyright - Take a Change