Kompetensöverföring mentorskap

2014-03-25  Take A Change har fått i uppdrag att hjälpa EU-projektet Matchning Södertörn med kompetensöverföring i genomförande av mentorskapsprojekt. Stödet omfattar ”train the trainer” utbildning och metodstöd till genomförande projekt. För mer info om uppdraget och hur Take A Change arbetar med mentorskap och mentorprogram, kontakta uppdragsledande konsult Frank Ekelund.  

Filmer om mentorskap

2013-10-19 Nu är Take A Change igång med inspelningen av tio kortfilmer om mentorskap. I filmerna kommer vi att få följa ett mentorspar och deras samarbete. Filmerna är en del i det koncept vi erbjuder för att hjälpa organisationer att driva framgångsrika mentorsprogram. Vi ser fram emot att om några månader kunna bjuda på någon […]

Mentorsprogram uppmärksammas

2013-09-05 De mentorsprogram som Sveriges Ingenjörer tillsammans med Sfinx driver, får idag positiv uppmärksamhet i SvD. Take A Change AB levererar i samarbete med Thinkandact stöd till mentorer och adepter, i form av rådgivning i utformningen av programmet, handbok i mentorskap och utbildningsinsatser för framgångsrika mentorsrelationer. Vi är stolta över att få vara med och […]

Nationellt mentorprogram, nytt uppdrag

2013-05-23 Take A Change har fått förtroendet att arbeta fram ett nytt koncept för mentorprogram i samarbete med kund. Mentorprogrammet arrangeras i vår kunds regi och det första mentorprogrammet kommer att starta i inledningen av 2014. Målgrupp för adepter är unga yrkesverksamma akademiker och målgruppen för mentorer är chefer. Mentorprogrammet kommer genomföras över hela landet […]

Copyright - Take a Change