Take A Change flyttar till nya lokaler

Från och med onsdag 1 september flyttar vi in på Convendum, Nybrogatan 17 och förbättrar våra möjligheter till en bra kundupplevelse i det fysiska mötet med oss. Under senaste året har vårt behov av ett modernt, socialt och mer flexibelt kontorskoncept blivit allt mer tydligt. Distansarbete och videomöten behöver kombineras med att kunna umgås mer […]

Mentorprogram med Take A Change fick besök av civilministern

Nu är mentorprogrammet för nyanlända akademiker avslutat. Programmet drevs av Arbetsgivarverket i samarbete med Korta vägen. Take A Change stod för leveransen i programmet med hjälp av grundare Frank Ekelund och seniorkonsult Johan Strömberg. Nu uppmanar civilministern Ardalan Shekarabi, som var på besök på avslutningen, att fortsätta och utöka programmet. Läs mer om besöket här.   […]

Mentorprogram – nytt uppdrag

2014-11-18 Take A Change har fått i uppdrag att genomföra ett mentorprogram för ledare inom en av Sveriges största folkrörelser. Mentorprogrammet omfattar både anställda och förtroendevalda ledare och syftar till att ta tillvara ledares erfarenheter och beteenden för att skapa engagemang för folkrörelsen. För mer information, kontakta Frank Ekelund, Partner, Take A Change, 070-307 76 […]

En nyanställd stjärna välkomnas!

2014-10-22. Take A Change välkomnar Nathalie Ahlstrand, som börjar hos oss som senior konsult i november. Nathalie har lång ledarerfarenhet och har arbetat som chef på bolag som H&M och Bwin/Ongame. Hon kommer närmast från Stardoll där hon arbetat som Director of Sales. Nathalie har ett brinnande intresse för att utveckla människor och organisationer och […]

Ny affär inom mentorskap

2014-10-16 Take A Change har blivit utvalda att hjälpa ett företag att genomföra ett internt mentorprogram för högre chefer. Uppdraget omfattar både stöd i design av syfte och mål, urval av mentorer, anpassad mentorskapshandbok, genomförande av uppstartsträff, handledning/träning av mentorer samt metodstöd kring uppföljning och utvärdering. Programmet genomförs under ett års tid. För mer information, […]

Ledningsgruppsutveckling – nytt uppdrag

2014-10-16 Take A Change har fått ett uppdrag inom ledningsgruppsutveckling för en svensk ledningsgrupp i en internationell koncern. Insatserna kommer att bygga på vår metod för att utveckla ledningsgruppers strategi, struktur och beteende. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din ledningsgrupp? Kontakta Agneta Åkerhielm, partner, Take A Change.

Mentorprogram för kommun

2014-09-23 Take A Change har valts ut för att hjälpa en kommun att genomföra ett mentorprogram där mentorer rekryteras från kommunen och lokala näringslivet som sedan matchas med unga kommunbor som behöver utveckla mer kunskap om arbetsmarknaden och bygga personliga nätverk. Vi levererar metodstöd till kommunen och train-the-trainer upplägg, där kommunens representater på sikt ska […]

Visionsworkshop – nytt uppdrag

2014-09-19 Take A Change har återigen fått i uppdrag att leda en visionsworkshop för en företagsledning. Workshopen genomförs med metoder för strategic visioning med målsättningen att sätta en ny vision och strategi, som ska bära företaget framåt i deras förändringsresa. För mer information, kontakta Agneta Åkerhielm, partner, 072-530 47 00.

Förnyat förtroende inom mentorprogram

2014-09-03  Take A Change har fått förnyade förtroenden inom våra leveranser av mentorprogram. Take A Change har etablerat flera långsiktiga kundsamarbeten där vi hjälper våra kunder att genomföra högkvalitativa mentorprogram. Under 2015 är Take A Change inplanerade för att genomföra åtta mentorprogram, varav två sker med digitala hjälpmedel och är platsoberoende. Det innebär att cirka […]

Executive coaching – nya uppdrag

2014-09-03 Take A Change har efter sommaren fått flera uppdrag inom executive coaching program för högre chefer. Coachingprogrammen löper normalt sex månader och involverar chefens chef som intressent och sponsor. I coachingen ingår bland annat EQ-i, ett test för emotionell förmåga, för att hjälpa personerna att bättre förstå sin utvecklingspotential. För mer information om våra […]

Copyright - Take a Change