Flera mentorprogram genomförs

2014-03-06  Take A Change har fått förnyat förtroende och nya uppdrag inom mentorskap. Vi har nu tre långsiktiga kundsamarbeten där vi levererar metodstöd inom mentorprogram. Under 2014 är det redan klart att vi genomför sex stycken mentorprogram, varav två sker med digitala hjälpmedel och är platsoberoende. Det innebär att cirka 220 personer under året kommer […]

Nya uppdrag

2013-06-25 Take A Change får förtroende att i samarbete med Peopletransition stötta och hjälpa koncern inom byggbranschen med tjänster inom ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling och kvalitetssäkring av ledarakademi.

Take A Change startar nytt mentorprogram

2013-02-13 Vi har återigen fått förtroendet att driva ett mentorprogram för en av våra kunder. Mentorprogrammet löper under 9 månader och omfattar utbildning i mentorskap för mentorer och adepter, gemensamma träffar, löpande stöd och coaching till mentorparen, uppföljning och utvärdering samt framtagande av anpassad mentorskapshandbok.

Take A Change genomför HR-program

2013-02-07 Take A Change har fått i uppdrag att genomföra ett HR-program omfattandes HR:s ledning, HR business partners och medarbetare på HR service center. HR-programmet är helt skräddarsytt och omfattar flera utbildningsmoduler, MBTI, 360 och individuell  coaching. Programmet stöttar HR:s medarbetare i transformationen av HR-organisationen – mot att arbeta mer värdeskapande, strategiskt och affärsnära. Programmet löper […]

Copyright - Take a Change