Take A Change utvecklar digital tjänst för mätbar ledarutveckling

Idag investerar företag i ledarskapsutveckling utan att veta vilket värde insatserna skapar. Take A Change får finansiering från Vinnova för att utveckla en digital SaaS-tjänst med global potential som löser problemet.

Vinnova ger finansiering till innovationsprojekt som bidrar till hållbar tillväxt och har kommersiell potential. Med Vinnovas stöd kommer Take A Change att utveckla en tjänst för mätbar ledarutveckling genom involvering av intressenter.

“Globalt sett investerar företag miljarder på ledarskapsutveckling utan att veta vilka resultat ansträngningarna ger. Kunderna bör kräva mätbara resultat från sina investeringar “, säger Agneta Åkerhielm, Partner och medgrundare av Take A Change.

Utöver mätbarhet kommer tjänsten också att skapa individualiserad utveckling och förändring för chefer som använder verktyget för sin utveckling. Tjänsten kommer också att bidra till digitaliseringen av HR-arbetet och göra HR ännu mer affärsorienterat och hållbart.

“Vinnovas stöd betyder mycket för oss. Vi är övertygade om att vår tjänst kommer att bidra till mer hållbara ledare. Genom tjänsten kan ledare bättre förstå hur de kan skapa mer värde för sig själva och sina team. Vår framgång kan också bidra till att sätta Sverige på kartan inom ledarutveckling ” säger Frank Ekelund, Partner och medgrundare av Take A Change, som också kommer att leda utvecklingen av tjänsten.

För mer information kontakta: Frank Ekelund, Partner Takeachange, 070-307 76 71 eller frank.ekelund@takeachange.se.

För mer information om Vinnovas beslut, se Vinnovas pressmeddelande.