Take A Change väljer test för emotionell förmåga (EQ)

EQ i2.0 - Take A Change väljer test för emotionell förmåga (EQ)

2014-06-26 Take A Change har under kvartal 2 tagit ett strategiskt beslut om att använda EQ-i, ett test som mäter emotionell förmåga, för att bättre kunna utveckla ledares förändringsledarskap.

BarOn EQ-i 2.0 är ett testverktyg som bygger på omfattande forskning som visar att emotionell förmåga är viktigt för personlig och professionell framgång. BarOn EQ-i 2.0 ges ut av MHS Assessments och distribueras av Kandidata i Sverige.

EQ-i 2.0 består av fem huvudområden och 15 olika delskalor som mäter emotionell förmåga:

1. Självuppfattning

 • Självkänsla (respektera sig själv)
 • Självförverkligande (strävan efter mening, utveckla sig själv)
 • Känslomedvetenhet (förstå sina egna känslor)

 

2. Självuttryck

 • Känslouttryck (konstruktivt uttrycka känslor)
 • Självhävdelse (kommunicera känslor, åsikter, ej stötande)
 • Självständighet (självgående, ej beroende av andra)

 

3. Mellanmänskliga förmågor

 • Sociala relationer (ömsesidigt goda relationer)
 • Empati (förstå hur andra känner)
 • Socialt ansvar (social medvetenhet, hjälpsam)

 

4. Beslutsfattande

 • Problemhantering (hitta lösningar när känslor är involverade)
 • Realism (objektiv, se saker som de faktiskt är)
 • Impulskontroll (motstå eller fördröja impulsen att agera)

 

5. Stresshantering

 • Flexibilitet (anpassa känslor, tankar och beteende)
 • Stresstolerans (klara av stressiga situationer)
 • Optimism (positiv attityd och inställning till livet)

 

Emotionell förmåga kan med fördel användas för att öka en ledares självkännedom i förändringsprocesser. I kombination med ledarprogram och/eller executive coaching kan ledaren utveckla nödvändiga förmågor. Take A Changes konsulter är certifierade användare av testet.

Är du intresserad av att veta mer om EQ, emotionell förmåga eller vill göra testet, hör av dig till oss!

Agneta Åkerhielm, Partner, 072-530 47 00

Frank Ekelund, Partner, 070-307 76 71

Copyright - Take a Change