Tid att vara strategisk

133 dagar sedan. Jag förvånas själv över hur lång tid det gått sedan mitt senaste inlägg. Egentligen är det en av mina viktigaste uppgifter, att tänka, att skriva, att formulera det som ska avgöra vår framtid. Tid att vara strategisk. Istället har jag och Take A Change lagt massor med tid på våra kunder och våra uppdrag.

Att vara strategisk. Det är lite av ett buzz-word, något som man ska vara när man arbetar på en viss nivå i företag. Egentligen är det inte så konstigt. Skillnaden som gör skillnaden för de flesta företagen idag stavas inte produkt, flöden eller struktur, utan människor. Det är människorna som avgör kundens upplevelse av service, det är människor som är kreativa och kommer fram till nya lösningar på gamla problem. Och det är människor som sätter riktningen företag, som formulerar strategier.

Därför måste förmågan att tänka strategiskt värnas.

När jag under förra året arbetade med att hjälpa en HR-avdelning att bli mer strategisk, så kom frågan från flera HR Business Partners – vad är det då, att vara strategisk?

Att vara strategisk, så som jag ser det, handlar om att tänka, diskutera och förändra de invanda mönstren och strukturerna till det bättre. Att formulera vad vi ska göra, för vem och varför. I ledarskapet handlar det om att utveckla företagets konkurrensfördelar, att tydliggöra erbjudandet och att veta varför kunderna ska välja oss. Men även att planera arbetssätt och se behoven av förändring och utveckling. Frågan är vem som vet det bäst?

Det är kanske inte så dumt att Google vill att varje medarbetare ska lägga 20% av sin tid på att jobba med sidoprojekt som gynnar/utvecklar Google. Företaget signalerar att utveckling och innovation är viktigt, och att det måste finnas i alla led. Att utvecklingen inte nödvändigtvis måste uppfinnas av ledningen. ”20%-policyn” är i sig en strategi, som betonar och tydliggör att Google egentligen inte vet vem/vilka i företaget som tänker ut nästa innovation och att det därför är viktigt att alla tar sig tid.

Många gånger är tiden en avgörande faktor. Det är lätt att välja bort tiden för att vara strategisk, tiden som behövs för att tankarna ska släppas fria och formulera det som ska ta oss framåt. Saker kommer emellan, ofta mer operativa frågor. Många ledare berättar det gång på gång för oss på Take A Change.

Så har det som sagt även varit för mig det senaste fyra månaderna. Samtidigt kan jag också se att de uppdrag som vi genomfört, metoderna vi använt och grunderna vi vilar på är resultatet av strategisk tänkande som vi ägnade oss åt förra året. Vi kan också glädja oss åt att vårt arbetssätt har gett våra kunder och deras ledare bättre möjligheter att vara strategiska.

Men jag, och du, kan inte stanna upp och vara nöjd. Take A Change måste blicka framåt och fortsätta utvecklas. Vi ska fortsätta att drivas av vår strävan att göra våra kunders förändringar framgångsrika och ha metoderna som gör det möjligt.

Och för det behöver vi också tid att tänka, läsa, diskutera och fördjupa oss. För min del innebär det också att skriva mer igen. Och frigöra tid att vara strategisk.

På snart återskrivande.

//Frank Ekelund, Take A Change

PS. Det går så bra just nu att vi behöver bli fler. Är du den konsult inom HR/Förändringsledning som vi söker? Hör av dig!

PS2. Googles 20% strategi har ifrågasatts av före detta anställda som menar att den i praktiken inte existerar. Jag gör inget ställningstagande till detta i mitt inlägg, annat än att konstatera att det vore sorgligt om så var fallet.

Copyright - Take a Change