Vad är ett Learning Lab?

tac bildbank mq 046 1024x486 - Vad är ett Learning Lab?

Vi benämner de tillfällen vi träffar ledningsgrupper och team under en heldag som Learning Labs. Varför kallar vi de inte bara workshops, teamdag eller något liknande?

För oss är det essentiellt att skapa lärande i gruppen vi möter. Det kräver att vi skapar en öppenhet för ledningsgruppens medlemmar att ifrågasätta gamla sanningar. Att få tänka högt, tänka nytt och att upptäcka, pröva och etablera nya mer effektiva beteenden och interaktionsmönster. 

Våra Learning Labs genomsyras av vår lärandeprocess; öka självinsikt, bygga en gemensam vilja samt mod att agera på nya sätt. Ytterst handlar det om att hitta de mest effektiva sätt att samverka och leda. Det kräver att man tillsammans får syn på sina antaganden om gruppens uppdrag, samarbete och ansvar. Vid behov utmanar och omdefinierar dessa. Som hjälp för att förstå nuläget använder vi en evidensbaserad teamrapport baserad på Henning Bangs modell för effektiva ledningsgrupper.

I ett Learning Lab skapar vi en trygg miljö för öppen reflektion. Teamets medlemmar får syn på sig själva och sina egna beteenden, antaganden och känslor. Det sätter ljuset på hur var och en bidrar till teamets framgång och utmaningar. Alla grupper har sina utmaningar, men vissa går igen. Läs till exempel om fem vanliga utmaningar i ledningsgrupper här.

Genom att på en djupare nivå förstå hur man kan utveckla sig själv, teamet, företaget, produkter skapas ett organisatoriskt lärande. Vi kan blir bättre, vi vet hur vi ska bli det och vi gör det.

Därför kallar vi det Learning Labs.

//Frank Ekelund, Take A Change

Copyright - Take a Change