Vet du hur du fattar beslut?

hand 1040647 960 720 300x200 - Vet du hur du fattar beslut?

Vi människor vill tro att vi allt som oftast tar välgrundade, rationella beslut. Dock har omfattande forskning gång på gång visat att mänskliga beslut aldrig helt är rationella, utan består också av mer emotionella och automatiska processer. Därför har exempelvis chefer mycket att vinna på att förstå sitt och andras beslutsfattande bättre.

Jag har länge fascinerats av hur vi människor fattar beslut. Något jag fick nya insikter i när jag läste Daniel Kahnemans bok Thinking, Fast and Slow för några år sedan.

I boken presenterar Kahneman, som är professor i psykologi, sin och tidigare kollegan Amos Tverskys samlade forskning angående människor rationalitet och irrationalitet. Här grundas resonemangen på redan väletablerade begrepp om hur vårt tänkande är uppdelat mellan två typer av kognitiva processer, en intuitiv (System 1) och en rationell (System 2):

  • System 1, fungerar ofta snabbt och automatisk, med lite eller ingen ansträngning alls. Det är alltid påslaget och är ofta känslomässigt laddat. Det är vane styrt och är därför svårare att kontrollera eller ändra. Dess viktigaste uppgift är att upprätthålla bilden av vad som är normalt. Vi kan till exempel inte undvika att läsa ett välbekant ord som vårt eget namn när vi ser det.
  • System 2, är långsammare och kräver mer ansträngning. Det fördelar uppmärksamheten till krävande mentala aktiviteter – exempelvis göra en matematisk beräkning. Funktionen av Systemet 2 förknippas ofta med en upplevelse av initiativtagande, val och koncentration.

Vi fattar ofta omedvetna beslut med hjälp av system 1 när vi egentligen borde använda det rationella System 2. Detta resulterar i systematiska tankefel och/eller förutfattade meningar. Det verkligt spännande är att våra felbedömningar inte är slumpmässiga. De har ett mönster som grumlar vårt omdöme. Om vi tror att vi fattar ett logiskt och noga genomtänkt beslut, så gör vi troligtvis inte det ändå. Dessa tankefel ligger många gånger bakom våra misstag: som impulsköp, att vi inte förmår att se saker ur en annans synvinkel eller att vi har svårt att stå emot frestelser. Eller att vi håller fast i dåliga beslut.

Min egen erfarenhet är att detta är något många av oss har svårt att ta hänsyn till när vi ska förstå vårt eget och andras beslutsfattande. Ett exempel på detta är att vi letar tecken i vår omgivning som stärker att vi fattat rätt beslut. Låt säga att ett företag har investerat stora summor i ett nytt affärssystem men efter en tid stöter på problem som egentligen innebär att systemet borde skrotas. I en sådan situation finns en stor risk att beslutsfattarna har svårt att ta till sig detta och tenderar att låta systemet finnas kvar och väljer istället att vidareutveckla det. Att det redan har investerats så mycket pengar kan ses som tecken på att det ändå är det bästa beslutet.

Allt det här ställer oss inför ett grundläggande problem. Om det ligger i vår natur att begå dessa förutsägbara misstag, vad kan vi då göra åt det?

Det vi kan glädja oss åt är att vi nu sedan en tid tillbaka känner till våra begränsningar och har möjlighet att reflektera över våra beslut. Det ger oss möjlighet att påverka hur vi tänker kring de besluten vi tar och förhoppningsvis ta fler långsiktigt bra beslut.

Om du vill lära dig mer, rekommenderar jag varmt att läsa Kahnemans bok. Om du vill ta en genväg, ta en titt på något av Kahnemans många framträdanden eller andra sammanfattningar av hans forskning. Här är ett urval:

Tid ca 10 min; https://www.youtube.com/watch?v=uqXVAo7dVRU

Tid ca 30 min; https://www.youtube.com/watch?v=mWaIE6u3wvw

Tid ca 1 h; https://www.youtube.com/watch?v=CjVQJdIrDJ0

Lycka till där ute i ditt beslutsfattande, och hör gärna av dig om du har funderingar eller vill få hjälp med att utveckla ditt eget beslutsfattande.

 

Gabrielle Locquegnies 150x150 - Vet du hur du fattar beslut?

Gabrielle Locquegnies

Leg-psykolog, organisationskonsult

Copyright - Take a Change