Vill du ha mer feedback? – pröva feedforward istället!

tac bildbank mq 046 1024x486 - Vill du ha mer feedback? – pröva feedforward istället!

Får du som ledare utvecklande feedback? Många ledare som vi träffar tycker att de får för lite feedback och önskar mer. Känner du igen dig?

Mitt intryck är att feedback som ord upplevs som laddat och att många relaterar feedback till något negativt som kräva korrigering. Detta skapar ofta känslor av oro och stress inför feedback – både att ge och ta. Kanske ligger något i själva tillbakablickandet; att prata om det som hänt utan att man kan göra något åt det. ”Fight, flight or freeze” är inte en ovanlig reaktion. Bättre då att inte ta risken att ge eller efterfråga feedback.

Feedforward ett bättre sätt

Ett alternativ till feedback är feedforward. Feedforward är framåtriktad och mindre laddad eftersom den kräver att den som söker input visar på självinsikt och själv efterfrågar hjälp. Därav blir rädslan obefintlig, eller åtminstone mycket mindre.

Be om feedforward genom att göra följande:

  1. Berätta för några kollegor om något som du själv vill bli bättre på, dvs visa på självinsikt och vilja till utveckling.
  2. Fråga om deras konkreta råd till dig för att du ska kunna utvecklas.
  3. Ta emot råd genom att bara tacka, utan att kommentera dessa.

Efter att ha frågat om feedforward behöver du givetvis reflektera på de råd du fått. Efter några dagar berättar du vad du förstått och vad du bestämt dig för att göra. Du ger ett slags löfte tillbaka till dina kollegor, och inte minst dig själv.

Kontinuerlig feedforward skapar utveckling

Genom att kontinuerligt fråga kollegor om feedforward visar du på intresse för deras syn, du får chansen till nya perspektiv och möjlighet att utvecklas på ett sätt som skapar värde, både för dig, dina kollegor och din organisation.

Feedforward är, precis som feedback, mänsklig kommunikation som skapar lärandet och motivation. De fem goda skäl till varför feedback är viktigt som vi skrivit om tidigare, borde gälla även för feedforward.

Vill du komma igång med feedforward på ett enkelt sätt? Då tycker vi du ska anmäla dig till vår nya digitala tjänst. I den kan du skapa feedforward-dialoger som utvecklar dig!

Och kommentera gärna och dela dina tankar, det är en slags återkoppling till mig och Take A Change som vi värdesätter högt. Vi lovar att ta emot det med tacksamhet!

//Frank Ekelund, Take A Change

Copyright - Take a Change