Visioner, katedraler och förändringsledning

”Jag vill inte hugga på en sten, jag vill vara med och bygga en katedral”

I arbetet med att anställa två konsulter, pratar jag i telefon med en kandidat som jag träffat några dagar tidigare som säger att det skulle kännas meningsfullt att arbeta hos – att hon fick känslan av att hon skulle kunna bidra till något mycket större. Hon talar om en tidigare chef som berättat historien om en förbipasserande affärsman som hade frågat tre stenhuggare vad de höll på med. Den första svarade ”jag hugger sten”, den andra ”jag försörjer min familj” och den tredje ”jag hjälper till och bygger en katedral”.

Vad gör dina medarbetare på sitt arbete? Och hur ser du på ditt arbete? Bygger du en katedral eller hugger du sten?

Att känna mening med det du gör är en av motivationens grundpelare. Glädjen i att se sitt eget bidrag, sin egen insats, i ett större sammanhang är sant motiverande. Det är inte så konstigt – något som känns meningsfullt för oss ger oss ett mål, en mening med våra handlingar.

Hur skapar vi på Take A Change mening? Vad är det vi bygger?

Vår strävan handlar om att skapa påtaglig och märkbar förändring till det bättre. Vi vill vara förändringens röst – det är vår katedral. Med våra tjänster ska vi få organisationer och ledare att se förändringsbehov och genomföra förändring. Vi tror att vägen fram går genom att våra kunder har modiga och ödmjuka ledare som kan skapa motivation och engagemang för en vision som de tror på. Vi lägger också en värdering i vad vi tror på – vi arbetar med förändringar som ska bli till det bättre för våra kunder.

Jag brukar tänka att alla människor är motiverade för något. Som ledare gäller det bara att förstå vad dina medarbetare är motiverade för och också kunna skapa engagemang kring den framtid som du vill skapa. De personer som jobbar hos oss måste ha och utveckla engagemang för vad vi vill bygga.

Så hur ser katedralen ut som du vill bygga? Och hur kan du använda den visionen i det dagliga ledarskapet? Och vad behöver du förändra för att skapa engagemang för den ljusa framtid du vill uppnå?

//Frank Ekelund, Take A Change

Copyright - Take a Change